ADHD - PowerPoint PPT Presentation

About This Presentation
Title:

ADHD

Description:

ADHD Attention Deficit Hyperactive Disorder. Hva er AD/HD AD/HD er en atferdsbeskrivende diagnose AD/HD er en utviklingsforstyrrelse kjennetegnet ved en avvikende ... – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:3290
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 17
Provided by: Sver9
Category:
Tags: adhd | adhd

less

Transcript and Presenter's Notes

Title: ADHD


1
ADHD
 • Attention
 • Deficit
 • Hyperactive
 • Disorder.

2
AD/HD - Gamle myter
 • Unge gutter, ikke jenter
 • Fysisk hyperaktive
 • Aldri i stand til å konsentrere seg
 • Ikke smarte, ikke flinke
 • Alvorlige atferdsproblemer
 • Symptomene forsvinner i tenårene

3
Hva er AD/HD
 • AD/HD er en atferdsbeskrivende diagnose
 • AD/HD er en utviklingsforstyrrelse kjennetegnet
  ved en avvikende grad av
 • Oppmerksomhet
 • Hyperaktivitet
 • Impulsivitet
 • Symptomer opptrer før 7-årsalder
 • Symptomer på minst to arenaer
 • Det er forsket mye på hva som kan være årsak -

4
 • Mye tyder på at AD/HD er forårsaket av en arvelig
  nevrokjemisk ubalanse i hjernen knyttet til
  nevrotransmittersubstansen
 • Kan være årsak til at medisin kan virke
 • Hyppighet 3-5
 • Genetisk komponent stor grad av arvelighet
 • Prognose
 • Vokser det ikke av seg
 • Endrer karakter fra ytre uro til indre uro

5
Hva ser vi hos pasienter med ADHD
 • Konsentrasjonsvansker, avledes lett av nye
  inntrykk, virker forvirret
 • Motivasjonsvansker i forhold til det som ikke er
  lystbetont unnviker det monotone
 • Dårlig utholdenhet vansker med å arbeide etter
  langsiktige mål
 • Dårlige skoleprestasjoner, varierende
  funksjonsnivå og prestasjoner

6
Hva ser vi hos ..(forts.)
 • Motorisk urolig, vansker med motorisk presisjon
 • Søker variasjon og spenning
 • Raske reaksjoner, uoverlagte handlinger
 • Hastig svingende, eksplosivt humør
 • Utagerende, sint/aggressiv
 • Manipulerende vansker med å ta nei for et nei
 • Vansker med sosiale relasjoner

7
Hva ser vi hos. (forts.)
 • Dårlig selvfølelse og selvbilde
 • Innadvendt, innesluttet, tilbaketrukket
 • Nedstemt, deprimert
 • Engstelig, lei seg
 • Oppfylt av egne tanker, følelser, ideer
 • Psykosomatiske smerter

8
Krav som samfunnet stiller
 • Se langsiktig
 • Kunne planlegge
 • Forstå konsekvenser
 • Motivasjon
 • Klare store grupper
 • Holde oppmerksomhet over tid
 • Gjøre to ting samtidig
 • Ta felles instruksjoner
 • Klare arbeidslivets / skolens miljø
 • Tåle forandringer
 • Sitte stille i samme sittestilling
 • Ha orden på sakene sine

9
Krav som samfunnet stiller (forts.)
 • Forstå og innordne seg i samfunnets sosiale
  system og regler
 • Forstå konsekvenser
 • Vente på tur
 • Forstå sekvenser, rekkefølge på ting

10
Problemet er ikke å vite hva du skal gjøre, men
å gjøre hva du vet.Trygve Lindback
11
Konsekvenser
 • Lav produktivitet
 • Stor variasjon i yteevne
 • Spesifikke lærevansker
 • Underytere dårlige resultater
 • Fallende IQ
 • Overreagerer/lav frustrasjonsterskel
 • Lav selvfølelse
 • Mistenksom
 • Ensom/manglende kontinuitet i venneforhold

12
AD/HD hos jenter og kvinner
 • Hyperaktiv/impulsiv type (ligner gutter med
  AD/HD)
 • Vågale
 • Krever mye oppmerksomhet
 • Risikoadferd
 • Aggressiv stil
 • Kombinert type
 • Oppmerksomhetssvikt og hyperaktivitet/impulsivitet
 • Rastløs og fiklete
 • Hyperaktiv/urolig
 • Følelser tar overhånd
 • Glemsom og uorganisert

13
AD/HD hos jenter og kvinner (forts.)
 • Hovedsakelig uoppmerksom type (oftest
  udiagnostisert)
 • Hypoaktive
 • Dagdrømmere
 • Sky/tilbakeholdne/sjenerte
 • Mye angst
 • Unngår utfordringer
 • Svært liten tro på egne evner
 • Angst, depresjon og humørsvingninger mest
  fremtredende hos jenter etter puberteten

14
Hva klager voksne med AD/HD over?
 • Vansker med å holde oppmerksomheten over tid ved
  lesing, kontorarbeid etc.
 • Dårlig til å organisere og planlegge
 • Utsetter ting til i siste liten
 • Rastløs, vanskelig for å være i ro
 • Tar impulsive avgjørelser
 • Kan ikke arbeide godt selvstendig

15
Hva klager voksne . (forts.)
 • Får ikke med seg instruksjoner
 • Impulsive jobb-bytter
 • Dårlige akademiske prestasjoner
 • For sen på arbeid og til avtaler
 • Roter bort ting
 • Problemer med å tenke klart og gjøre gode
  bedømmelser, særlig under stress
 • Dårlig selvdisiplin

16
Konsekvensker for atferd
 • Antisosial personlighet
 • Stoff/alkohol-problematikk
 • Flere bilulykker (3x)
 • Flere trafikk-bøter (3x)
 • Kontakt med politi/rettsvesen
 • Fysisk aggresjon
Write a Comment
User Comments (0)
About PowerShow.com