Velkommen i b - PowerPoint PPT Presentation

1 / 26
About This Presentation
Title:

Velkommen i b

Description:

Kilde: Klara Korsgaard mfl. Opdagende skrivning http://lesesenteret.uis.no/leseopplaering/skjulte_dokumenter/article6189-975.html ? Hvordan ... – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:105
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 27
Provided by: Marie439
Category:

less

Transcript and Presenter's Notes

Title: Velkommen i b


1
(No Transcript)
2
Fakta om Bakkeskolen
 • en moderne klyngeopdelt skole
 • ca. 600 elever
 • børnehaveklasse 10. klasse
 • en af Kolding Kommunes nyeste skoler

3
Indsatsområder på Bakkeskolen
 • Organisationen - en lærende organisation
 • Fokus på læring - team - værdier - klare
  holdninger - udvikling
 • Faseopdeling - ledelsesstruktur
  -afdelingskoordinatorer
 • Læsning for hele skolen
 • Internationalisering UNESCO (Ghana-Sct. Croix),
  USA, Litauen,
 • EU-programmerne, Rusland
 • Indsats mod mobning
 • Sundhedspolitik
 • Ny struktur i indskolingen

4
Ansvarstagende
Udvikling
Bakkeskolen - en skole med værdier
Engagement
Fællesskab
Tolerance
5
Aktive forældre!
 • Legegrupper
 • Forældremøder
 • Sociale arrangementer
 • Kontaktforældre
 • Samspil om klassen
 • Medspillere uden for undervisningen læreren
  er leder af undervisningen!

6
DEN STOLTE SKOLE
 • Forældrenes opgave
 • at være rollemodeller for eleverne ved at skabe
  plads til alle
 • At anerkende mangfoldighed som en styrke
 • At medvirke til at skabe gode rammer
 • At tage ansvaret for, at deres barn kommer
  velforberedt, udhvilet og mæt i skole hver dag
 • At medvirke til at fastholde barnets fokus på
  udvikling i forhold til udviklingspotentiale.
 • Kolding kommunes skolevisionhttp//www.kolding.dk
  /pdf/20110511091647.pdf

7
DEN STOLTE SKOLE
 • Skolens opgave
 • At være en udviklingsorienteret skole (design
  innovation og globalt udsyn)
 • At udfordre børnene fagligt
 • At skabe plads til alle elever har forskellige
  muligheder alle kan noget!
 • At understøtte dannelse og uddannelse
 • Fagligt fokus

8
?
9
Det faglige fokus
10
Det faglige fokus
 • Folkeskoleloven
 • Fælles mål
 • Trinmål
 • Sprogvurdering

11
Det faglige fokus på Bakkeskolen
 • Helhed i barnets hverdag
 • Individuelle elevplaner
 • Læreplaner i SFO
 • Tidlig læseindsats på 0. 2. årgang
 • Rummelighed i klasseværelset

12
Læsning
 • At lade børn opdage skriftsprogets verden er
  ikke at pace dem, men at give lov. Så tidligt som
  muligt og gerne før de begynder i skole. Børn er
  hele tiden ivrige efter at lære nyt.
 • Kilde Klara Korsgaard mfl. Opdagende skrivning
 • http//lesesenteret.uis.no/leseopplaering/skjulte_
  dokumenter/article6189-975.html

13
?
14
Hvordan arbejder vi i børnehaveklassen?
15
 • Temaer i børnehaveklassen

16
Sprog og udtryksformer
Læsefidusen med big-book og arbejdsbog
Hvad er det første bogstav i?
Hvad rimer på svane?
Fortællekreds
Hop om bord i lyd og ord
17
Natur og naturfaglige fænomener
Nedtælling til 100 dages fest
Indsamle sortere materialer
Dagens kalender
Sunde madpakker i det fri
Talindlæring
18
Traditioner
Juletid
1. skoledag
Fastelavnsfest
Morgensamling
Brandemne
Sommerudflugt
19
?
20
Skoleklar parat!
21
Skoleklar parat!
22
?
23
Glidende overgang
24
?
25
Vil du vide mere?
 • Telefon 7979 7950
 • www.bakkeskolen.kolding.dk
 • www.uvm.dk

26
Tak for i aften!Vi ses til indskrivningden 12.
januar 2012
Write a Comment
User Comments (0)
About PowerShow.com