HVAD SKAL - PowerPoint PPT Presentation

1 / 24
About This Presentation
Title:

HVAD SKAL

Description:

... 1936 Telephone Alexander G. Bell, 1876 Television John Logie Baird, 1923 Pr sentation af denne stammer fra et foredrag af Chicago- konom ... – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:25
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 25
Provided by: audk
Category:
Tags: hvad | skal | baird | john | logie

less

Transcript and Presenter's Notes

Title: HVAD SKAL


1
HVAD SKAL DANMARK LEVE AF? Perspektiv, viden og
inspiration til morgenkaffen
Den gode innovation! Professor Mogens
Dilling-Hansen Aarhus Universitet Business and
Social Sciences AU Herning
2
Danske virksomheder står over for en række
væsentlige udfordringer i de kommende år. På den
ene side betyder den fortsatte globalisering
nogle fantastiske muligheder i form af store
markeder. På den anden side bliver konkurrencen
fra udenlandske virksomheder tilsvarende hård.
Nøgleordet for at klare denne omstilling er
innovation eller forandring, tilpasning og
udvikling af virksomhederne. Allerede nu er det
klart, at en lang række arbejdspladser flytter
til udlandet. I dette foredrag fokuserer
foredragsholderen på de forhold, der kan påvirke
denne udvikling. Der søges med andre ord en
forklaring på, hvilken form for innovation der
virker - den gode innovation. Foredragsholderen
tager udgangspunkt i en diskussion af
innovationsbegrebets reelle indhold, og med afsæt
i resultater fra en række analyser af private
virksomheder kommer der i foredraget en række bud
på spørgsmål som Skal vi have mere forskning og
udvikling? Skal vi sprede innovationsindsatsen?
Skal vi vente med at være innovative, til krisen
er ovre? Hvordan ser det gode eksempel ud?
3
Den gode Innovation!
 • Mogens Dilling-Hansen
 • Professor i Innovation Management
 • AU Herning
 • Aarhus Universitet

4
 • Agenda
 • Motivation
 • Lidt om min tilgang til emnet
 • Klassisk introduktion til innovation
 • Hvad er god innovation?
 • Nogle erfaringer baseret på analyser af danske
  virksomheder
 • Nogle slides er på engelsk beklager
 • Relativt få videnskabelige referencer kan få
  ved henvendelse
 • Kommentarer gerne løbende!

5
Motivation for dette foredrag er to ting Dels I
storm bygger nogle læhegn, andre vindmøller
(findes i mange former, men er ofte citeret som
et gammelt kinesisk ordsprog) og
dels Finanskrisen Fra august 2008 holdt
telefonen op med at ringe. (Citat fra
undersøgelse, der refereres senere) Og nej,
dette er IKKE endnu et indlæg om den danske
vindmølle- eller telebranche, men derimod en
konstatering af, at innovation er et af de
vigtigste recepter til løsning af Danmarks
problemer. Vi skal simpelthen bare være mere
innovative f.eks. uddeler Rådet for Teknologi
og Innovation nu 900 mio. kr. med henblik på at
finde bedre innovation (www.bedreinnovation.dk).
Styrelsen for Forskning og Innovation
(www.fi.dk), Erhvervsstyrelsen (www.ebst.dk) og
Danmarks Statistik (http//www.dst.dk/da/Statistik
/emner/forskning-udvikling-og-innovation.aspx) er
gode steder for information om innovation i et
offentligt perspektiv.
6
 • Om foredragsholder
 • Mogens Dilling-Hansen
 • Professor i Innovation Management ved
 • Aarhus Universitet Herning og Institut for
  Økonomi, AU
 • Tlf. 2025 6629
 • E-mail mogens_at_hih.au.dk
 • I 2007 startede to kandidatuddannelser ved AU
  Herning
 • Cand. merc.
 • Cand. polyt.
 • Begge med speciale i innovation og
  forretningsudvikling
 • Videnskabeligt miljø er ungt
 • Business Factory er vores satsning på
  iværksætteri
 • Miljø en del af Innovatorium, som er et væksthus
  med
 • erhvervsråd, erhvervsvejledning samlet under
  samme tag

7
Hvorfor innovation? (eller sådan siger
lærebøgerne, som f.eks. Tidd Bessant Managing
Innovation)
Innovation Entrepreneurship Prosperity and
Philanthropy
Commercial Focus on Inventions
8
 • Innovation?
 • Problemet er blot, at innovationsbegrebet er
  meget diffust
 • Definition af innovation er typisk som følger
  (her fra wikipedia.org) Innovation is the
  creation of better or more effective products,
  processes, services, technologies, or ideas that
  are accepted by markets, governments, and
  society.
 • Almen accept af at innovation er en slags
  katalysator/grundlag for økonomisk vækst
 • Joseph Schumpeter (østrisk økonom med væsentligst
  bidrag før 2. verdenskrig) grundlagde forståelsen
  af innovation
 • Hvad er innovation forståelse, typer (1934)
 • Kreativ destruktion (1942) som forklaring på
  dynamik

9
Invention, Innovation Diffusion
Commerciali- sation
Invention
Diffusion
Innovation
Eller i mere jævn tale Innovation er den
kommercielle udnyttelse af opfindelser, og kun
den dygtige innovative person vil tjene penge på
innovationen!
10
Berømte opfindelser/inventions(fra Today
programme, Radio 4)
 • Bicycle Pierre Lallement, 1866
 • Radio Guglielmo Marconi, 1897
 • Computer Alan Turing, 1945
 • Penicillin Florey Heatley, 1940
 • Internal Combustion Engine Nicolaus Otto, 1876
 • World Wide Web Tim Berners-Lee, 1989
 • Light Bulb T. Edison/J. Swan 1879
 • Cats Eyes Percy Shaw, 1936
 • Telephone Alexander G. Bell, 1876
 • Television John Logie Baird, 1923

Præsentation af denne slide stammer fra et
foredrag af Chicago-økonom (Kamien), som brugte
en lokal undersøgelse som anekdote om vigtighed
af opfindelser, innovation mv På 7. pladsen kom
den elektriske hørtørrer (føntørrer). Denne
undersøgelse var ifølge foredragsholderen baseret
på et repræsentativt survey.
11
Hvad er innovation?
 • Baseret på Schumpeter er der almen accept af, at
  innovation skal inddeles i fire forskellige type
 • Produkt innovation
 • Process innovation
 • Marketing innovation
 • Organisatorisk innovation
 • Der forskel på graden af innovation
 • Inkremental innovation
 • Radikal innovation
 • Og så er der forskel på karakteren af innovation
 • Systematisk innovation forskning udvikling
  eller RD
 • Innovation iøvrigt

12
Hvordan måler man innovation?
 • For at kunne måle effekten af innovation, skal
  innovation kunne måles. Der er grundlæggende to
  opskrifter (OECD)
 • OSLO-manualen til måling af innovation
 • Frascati manualen til måling af RD
 • Med andre ord er der forskel på kvaliteten
 • RD (forskning og udvikling) kan måles ved
 • Indsats (udgifter til forskning eller antal
  ansatte)
 • Resultat (antal patenter ol.)
 • Anden form for innovation skal rapporteres
 • Spørgeskemabaseret
 • Danmarks Statistik indsamler

13
(No Transcript)
14
(No Transcript)
15
Hvad er god innovation?
 • Systematisk innovation er dokumenteret grundigt
 • Det er muligt at påvise et positivt afkast af RD
 • men hvad hvis man interesserer sig for de
  virksomheder, der ikke har størrelse og
  ressourcer til at lave formel RD?
 • Er det muligt at påvise nogle systematiske
  sammenhænge mellem innovation og performance?
 • Performance kan måles både på overlevelse og ROI
 • Den gode historie er der heldigvis rigtig mange
  af
 • Systematiske studier i fremstillingssektoren er
  sjældne
 • Resultater peger mod specifikke løsninger

16
Den gode innovation i livsstilsbrancherne
 • Dilling-Hansen Jensen, IJESAR, (2010)
 • Et longitudinalt studium (2008 til 2011) af et
  repræsentativt udsnit af virksomhederne i
  brancherne
 • Tekstil beklædning, Træ møbler
 • Finansieret af Forsknings- og Innovationsstyrelsen
  , samarbejde med Udviklingscenter for Møbler og
  Træ
 • Indsamling af oplysninger om innovation som
  Danmarks Statistik Innovation er baseret på egne
  oplysninger
 • Performance (læs godhed?) baseret på overlevelse
  og vækst i omsætning

17
(No Transcript)
18
(No Transcript)
19
 • Resultater
 • Innovation og performance (ROI) er positivt
  korreleret
 • Overlevelse i perioden er IKKE entydigt
  korreleret
 • Vækst er til gengæld godt for overlevelse
 • Innovation giver afkast dog ikke for de helt
  unge
 • Samarbejde giver afkast
 • Innovationsformerne er komplementære
 • Traditionelle corporate governance forhold
 • Strategiplan er godt
 • Finansiel opbakning er godt
 • Eksportorientering er godt
 • Innovation er vigtig for overhovedet at være i
  branchen, der er en helt anden end for 20 år
  siden. Design, forædling, videnudveksling kræver
  / forudsætter innovation.

20
Skal det offentlige blande sig?
21
Den gode innovation i detailhandelen
 • Et repræsentativt udsnit af detailhandelen,
  august 2011
 • Små specialforretninger, uden for kæder
 • Finansieret af Forsknings- og Innovationsstyrelsen
  , samarbejde med Udviklingscenter for Møbler og
  Træ, Serviceplatform
 • Surveybaseret metode
 • Oplysninger om innovation og udvikling
 • men en del små virksomheder er ikke kun
  interesseret i at skabe performance/overskud en
  anden form for lifestyle prduction

22
 • Resultater
 • Innovation er ikke prioriteret højt det er
  overlevelse
 • E-handel er IKKE en trussel tværtimod er
  E-handel komplementært hvad angår omsætning
  (udvidelse af marked opvejer priskonkurrence)
 • Service og rådgivning koster men den leveres
  alligevel
 • Uddannelse af personale er vigtigt
 • Konklusionerne er noget overraskende og modsat
  rettede men det skyldes dels branchen og dels
  det forhold at virksomhedsejerne ikke ved, at de
  faktisk er innovative

23
"Enhver idiot, der nogensinde har taget et
brusebad, har også fået en idé (fra
http//www.ebst.dk/projekteksemp-innovation -
pointen skulle være at ideer er lette at få det
er langt mere vanskeligt at gøre den kommerciel
C. Bason)
24
Kommentarer? ellers Tak for ordet!
Write a Comment
User Comments (0)
About PowerShow.com