Dias nummer 1 - PowerPoint PPT Presentation

1 / 28
About This Presentation
Title:

Dias nummer 1

Description:

... bagkatalogerne Rugekasse for udvikling Kompetenceudvikling CB erne Kvalitet og tryghed Politisk synlighed DDBs tidsplan tentativ 1. – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:81
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 29
Provided by: glen1184
Category:
Tags: ddbs | dias | nummer

less

Transcript and Presenter's Notes

Title: Dias nummer 1


1
Danskernes Digitale Bibliotek En opgradering
før go live BCF Vejle Februar 2012
Indsæt billede førstFormat H13,73 x
B23,41cm Efter indsættelse, højreklik på
billedet og placér det bagerst Skriv tekst efter
at have indsat billede og placeret det bagerst
2
Program
 • Hvad er DDB-samarbejdet?
 • Strategi og planlægning
 • Infrastruktursamarbejdet
 • Indkøbssamarbejdet
 • Samarbejde om formidling og udvikling
 • Tilslutning hvordan ser det ud?
 • Opsummering - Hvad er de store opgaver lige nu?

3
Hvad er DDB-samarbejdet?
4
Hvad er DDB?
 • Central drift - lokal formidling!
 • Formålet er at udbrede og øge anvendelsen af
  digitale materialer ved
 • Bedre formidling
 • Nemmere adgang
 • Flere tilbud
 • Flere materialer
 • For bibliotekerne skal DDB gerne give
 • Bedre muligheder for lokal formidling af digitale
  materialer
 • Billigere infrastruktur i forhold til selv at
  bygge den
 • Bedre muligheder for at forhandle gode priser på
  indhold
 • DDB består af
 • Et indkøbssamarbejde
 • Infrastruktursamarbejde
 • etablering, drift, vedligehold, videreudvikling
  og ejerskab
 • Formidlingssamarbejde

5
Hvad er DDB-samarbejdet? Organisationen
Folkebibliotekerne
Operationelle beslutninger
Indkøbssamarbejde
Infrastruktur samarbejde
Udviklings- og formidlings- samarbejde
Sekretariatet og koordinationsgruppen
Taktiske beslutninger
Styregruppe
Strategiske og politiske beslutninger
6
Strategi og planlægning
7
Strategi og planlægning
Dana Schutz, Build the Boat While Sailing,
2012. Oil on canvas, 120 156. Courtesy
Friedrich Petzel Gallery
 • Vi bygger skibet mens vi sejler

8
Strategi og planlægning
 • Strategidag med koordinationsgruppen og
  styregruppen
 • Hvorfor DDB?
 • Eksempler på forslag fra koordinationsgruppe
 • Et fundamentet for fremtidens bibliotekstilbud
 • Synliggørelse og profilering af bibliotekstilbud
 • Nødvendig for at fastholde og gøre det gode
  offentlige bibliotekstilbud robust.
 • Tilbud skal være let tilgængeligt, attraktivt og
  fristende.
 • Samle kræfterne i bibliotekerne
 • Skabe effektivitet og stordriftsfordele.
 • Mission, vision og afledte strategiske
  indsatsområder udarbejdes sammen med
  Koordinationsgruppe og oplæg sendes til
  godkendelse i styregruppen

9
Strategi og planlægning
 • Betingelser for tilslutning
 • Eksempler foreslået af koordinationsgruppen
 • Ejerskab og massiv tilslutning
 • Fortælling med et fremtidsperspektiv
 • Et klart produkt
 • Hvad er DDB?
 • Eksempler foreslået af koordinationsgruppen
 • CMS med responsiv design (alle platforme)
 • Digitalt indhold eBøger, eMusik osv.
 • Databaser DDB klare (databrønd)
 • Værdiberigede services
 • Adgang til Den lange hale, bagkatalogerne
 • Rugekasse for udvikling
 • Kompetenceudvikling CBerne
 • Kvalitet og tryghed
 • Politisk synlighed

10
DDBs tidsplan tentativ
Generelt
Planlægning
Mission og vision
1
2
3
4
Relevante DDB-tjenester hos DBC
Tilslutnings-aftale GO/NOGO
It-løsninger og infrastruktur
Afklaring af forhandlingsmandat
Forhandling
 • Udbud
 • Implementering af tiltag
 • Opfølgning på tiltag

Afklaring af tilslutningsproces
Gennemføre tilslutningsproces inkl. udarbejdelse
af tilslutningsaftale
Afklaring af øvrigt infrastruktur
Afklaring af CMS
Beskrivelse af indkøbssamarbejdet inkl.
faggrupper og plan
Indkøbs-samarbejde
Formidling og Udvikling
Beskrivelse af netbiblioteker inkl. faggrupper og
plan
Samarbejds-aftale træder i kraft
Beskrivelse af formidlings- og udviklingssamarbejd
e herunder håndtering af puljemidler
Ansøgning til DDB-puljen
Opfølgning på ansøgninger
2. Halvår 2013
Februar Marts April
Maj juni
1. Halvår 2013
11
Infrastruktursamarbejdet
12
Infrastruktursamarbejdet
 • En vision for samarbejdet kunne indeholde
 • Via DDB-samarbejdet skal vi etablere og sikre en
  infrastruktur
 • Ejerskab - bestillerfunktion
 • Styring
 • Driftsikker
 • Åben
 • Effektiv
 • Dynamisk
 • Samlet
 • Støttefunktioner

13
Infrastruktursamarbejdet
 • Styregruppen har slået fast, at de ønsker
 • Minimering af dobbeltudvikling og -drift
 • Maximalt genbrug af komponenter
 • At DDB også skal kigge til siden andre sektorer
 • En klar bestillerrolle på sigt f.eks. i forhold
  til DBC
 • Det betyder i første omgang tæt koordinering og
  samarbejde med
 • NFBS
 • Danbib
 • Bibliotek.dk
 • DBC
 • Men også fokus på, hvordan det skal se ud i
  fremtiden

14
Infrastruktursamarbejdet
 • En måde at se snitfladerne på

15
Infrastruktursamarbejdet
 • Samarbejdet med NFBS
 • DDB indtrådt i NFBS-styregruppen
 • Ugentlige møder og tæt koordinering
 • Fælles arkitekturtegning
 • Gennemgang af de fælles komponenter
 • Aftaleoplæg Hvem anskaffer/afklarer og hvordan
  sikres fælles adgang og anvendelse
 • Aftalt, at der skal kigges på, hvordan også det
  fremtidige samarbejde sikres

16
Infrastruktursamarbejdet
 • Status på samarbejde med
 • Danbib
 • Det afklares p.t. hvordan det skal foregå
 • Bibliotek.dk
 • Det afklares p.t. hvordan det skal foregå
 • DBC
 • Det afklares p.t. hvordan indkøb skal foregå

17
Indkøbssamarbejdet
18
Indkøbssamarbejde
 • En vision for samarbejdet kunne indeholde
 • Via DDB-samarbejdet skal vi etablere og sikre et
  indkøbsfællesskab, der bygger på
 • inddragelse af relevante faglige kompetencer
 • stærkt med- og modspil til markedet
 • opnår de bedst mulige vilkår og priser for
  bibliotekerne
 • for det enkelte bibliotek

19
Formidlings- og udviklingssamarbejde
20
Formidlings- og udviklingssamarbejde
 • En vision for samarbejdet kunne indeholde
 • Et udviklingssamarbejde
 • Styrker og støtter den lokale innovation og
  udvikling
 • Målrettet fokus på tiltag, der bidrager til
  fællesskabet
 • Udvikling af DDB
 • Et formidlingssamarbejde
 • Facilitering af fælles og koordinerede tiltag
 • Effektivt understøttelse af det lokale
 • Målretter den lokale formidling
 • Nettjenester
 • Med borgeren i centrum
 • Relevant (målrettet)
 • Samlet
 • Dynamisk
 • Effektivt tilbud
 • Faciliterering af de faglige miljøer

21
Formidlings- og udviklingssamarbejde
 • Styregruppen har bedt koordinationsgruppen og
  sekretariatet om at kigge på netbiblioteksområdet
 • Hvad er det ideelle mix?
 • Hvilke digitale ressourcer skal formidles?
 • Hvordan skal de formidles?
 • Lokal
 • Nationalt hvor mange platforme?
 • Kombination?
 • Central eller decentral opgavevaretagelse?
 • Support
 • Teknisk projektledelse
 • Redaktionel projektledelse
 • Forhandling af indhold
 • Fælles materialevalg
 • Fælles infrastruktur

22
Tilslutning hvordan ser det ud?
23
Tilslutning hvordan ser det ud?
 • Hvilke pakker, der tilbydes afklares p.t.
 • Der forventes to pakker infrastruktur og CMS
 • Indholdet i pakkerne skal endelig specificeres
 • F.eks. om pakken også skal indeholde en fælles
  app
 • Det overordnede infrastrukturbehov er afklaret
 • Prisen på pakkerne skal afklares

24
Tilslutning hvordan ser det ud?
 • Pris på ca. 5 kr. er nævnt i rapporten vedr. DDB
 • Prisen i rapporten er en bruttopris
 • (ved 100 tilslutning)
 • Prisen er kun for drift!!!
 • Det er forventningen at prisen kan reduceres ved
 • Genforhandling af eksisterende aftaler
 • Genbrug af eksisterende komponenter
 • Tilslutningsproces og aftale (UDKAST til
  principper)
 • Forhåndstilmelding minimum indhold og max pris
 • Tilslutningsaftale med kriterier indgås
 • Udbud og forhandlinger kan annulleres
  efterfølgende, hvis der er behov for det
 • Kriterier opfyldt GO

25
Tilslutning - hvordan ser det ud?
Tilslutningsproces (UDKAST)
Løbende forhandlinger og afklaringer med DBC m.v.
26
OpsummeringHvad er de store opgaver lige nu?
27
Hvad er de store opgaver lige nu?
 • Fastlæggelse af mission, vision og strategiske
  indsatsområder
 • Tilmeldingsproces
 • Fastlæggelse af indhold i DDB
 • Afklaring af juridiske forhold i relation til
  indkøb af it-ydelser ikke kun hos DBC!
 • Beskrivelse af det konkrete tilbud (pakker) og
  vilkår ved tilmelding forventet pris m.v.
 • Beskrive og sikre god kommunikation om processen
 • Øvrige større afklaringer
 • Hvordan sikrer vi en fælles infrastruktur i
  sektoren?
 • Hvad er fremtiden for netbibliotekerne?
 • Hvilken form skal indkøbssamarbejdet have i DDB?

28
Tak for i dag
Write a Comment
User Comments (0)
About PowerShow.com