S - PowerPoint PPT Presentation

1 / 54
About This Presentation
Title:

S

Description:

Title: S vnvanskeligheder hos b rn med ADHD Author: Allan Hvolby Last modified by: Katrine Thorup K lkj r Created Date: 7/1/2004 7:50:10 AM Document presentation ... – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:44
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 55
Provided by: Allan221
Category:
Tags: medicin

less

Transcript and Presenter's Notes

Title: S


1
Søvnens betydning for det mentale velvære
 • Horsens den 26. august 2015
 • Allan Hvolby
 • Overlæge, ph.d., forskningskoordinator
 • Børne- og ungdomspsykiatrien, Esbjerg

2
Søvnens betydning for det mentale velvære
 • Introduktion
 • - Indledning
 • - Søvnens faser
 • - Søvnens mening
 • Søvnforstyrrelser
 • - Inddeling af søvnforstyrrelser
 • - Betydning af søvnforstyrrelser
 • Søvn og psykiatri
 • Forebyggelse - Behandling

3
Søvnens betydning for det mentale velvære
Indledning
 • Vi sover ca. 1/3 af vores liv 20 - 30 år
 • Resten af livet afhænger af søvnens kvalitet
 • jeg kan sove når jeg bliver gammel
 • Har du sovet godt ?

4
Søvnens betydning for det mentale velvære
Indledning
 • Indre søvn-ur er på ca 25 timer
 • Styres fra de udviklingsmæssigt ældre områder af
  hjernen (Feks. Hypothalamus)
 • Koglekirtlen melatonin
 • synet - synsnerven
 • Svært at ændre
 • Skifteholdsarbejde
 • Flyrejser over tidszoner jet-lag

5
synsnerve
koglekirtel
6
Søvnens betydning for det mentale velvære
Indledning
 • Hvor meget skal vi sove?
 • Nyfødt - 16 - 20 timer
 • 3-årig - 10 - 14 timer
 • 6-8-årige - 10 - 12 timer
 • 12-årig - 9 - 10 timer
 • Unge - 8 - 9 timer
 • Voksne - 7,5 timer

7
Søvnens betydning for det mentale velvære
Indledning
 • Hvor længe sover vi så?
 • Voksne sover i gennemsnit 6 timer 48 min.
 • Ældre (pensionister) sover 6 timer 58 min.
 • Teenagere (14-15 år) sover 7½ time
 • Børn 6-12 år sover 9 timer 20 min.
 • De der sover mindst og dårligst er
 • småbørnsforældre

8
Søvnens betydning for det mentale velvære
Indledning
9
Søvnens faser overfladiske søvn
 • Stadium 1
 • - døser hen
 • - tankerne sløres
 • - genkaldelse af synsbilleder/drømme
 • Stadium 2
 • - sover let let at vække
 • - har ingen tanker
 • Stadium 1 og 2 varer i alt ca. 30-40 min

10
Søvnens faser dybe søvn
 • Stadium 3 og 4
 • - dybe søvn
 • - afslappelse
 • - varer 30-40 min, men aftager
 • Kortisol (stresshormon) og stofskiftet nedsat
 • Væksthormon, testosteron, insulin og blodsukker
  øget

11
Søvnens faser
 • REM-søvnen (drømmesøvnen)
 • 20 30 af søvnen
 • Indtræder efter ca. 80 minutter
 • (altså - efter den dybe søvn)
 • Psykisk aktiv søvnfase betydelig
  hjerneaktivitet
 • Varihed 10 30 min.

12
Søvnens faser
13
Hvad sker der fysiologisk under søvnen?
 • Stofskifte
 • Blodcirkulation i hjernen
 • Blodtryk
 • Respirationsfrekvens
 • Hjertefrekvens
 • Temperatur
 • Muskelspænding
 • NEDSÆTTES

14
Hvad sker der fysiologisk under søvnen?
 • Hormoner
 • Væksthormon
 • testosteron
 • melatonin
 • ØGES
 • Kortisol
 • Sænkes
 • Immunforsvar
 • STYRKES

15
Søvnens betydning for det mentale velvære mening
med søvnen ?
16
Søvnens betydning for det mentale velvære
 • Søvnforstyrrelser

17
Søvnforstyrrelser -inddeling
 • Insomni
 • Indsovningsbesvær/søvnløshed
 • Hyppige opvågninger
 • Søvnløshed ved angst, stress
 • Søvnløshed ved fysisk sygdom

18
Søvnforstyrrelser -inddeling
 • Dyssomnier
 • Narkolepsi
 • Søvnapnøe
 • Restless legs syndrom
 • Søvnfase syndrom forsinket eller tidlig

19
Søvnforstyrrelser -inddeling
 • Parasomnier
 • Night terror søvnrædsel
 • Søvngængeri
 • Mareridt
 • Natlig vandladning
 • Nokturi behov for at gå på toilettet om natten

20
Søvnforstyrrelser -inddeling
 • Hypersomnier
 • Døgnrytmeforstyrrelser
 • Søvnapnøe
 • Narkolepsi

21
Søvnens betydning for det mentale velvære
 • Hvorfor er søvnvanskeligheder interessante?

22
Søvnens betydning for det mentale velvære mening
med søvnen ?
 • Søvnen er livsvigtig
 • Uden søvn bliver vi syge
 • Formentlig dør vi ??

23
Symptomer på søvnundertrykkelse
 • 24-36 timer ofte uden problemer
 • Herefter i tiltagende grad kan udvikles
 • Nedsat evne til problemløsning/komplicerede
  beslutninger
 • Irritabilitet
 • Humørsvingninger
 • Tredje døgn
 • Illusioner og hallucinationer
 • Hørelse
 • Syn
 • Senere
 • Alvorlige paranoide symptomer
 • Efterforløbet kompenseres med unormal lang
  søvnperiode

24
Søvnens betydning for det mentale velvære mening
med søvnen ?
 • Kan være årsag til
 • Mistrivsel
 • Fysiske problemer
 • Vækst/regeneration af krop og sjæl
 • Immunforsvar
 • Psykologiske problemer
 • Kognition
 • Indlæring
 • Adfærd

25
Søvnens betydning for det mentale velvære mening
med søvnen ?
 • Søvnforstyrelser kan påvirke
 • Humør
 • Adfærd
 • Kognitive funktionsniveau
 • Fysiske udvikling
 • Trivsel

26
Søvnens betydning for det mentale velvære mening
med søvnen ?
 • En finsk undersøgelse har vist øget forekomst af
  indlæringsvanskeligheder hos en gruppe 6 13
  årige børn med søvnvanskeligheder sammenlignet
  med børn uden søvnvanskeligheder.
 • (Steenari et al 2003)

27
Søvnens betydning for det mentale velvære mening
med søvnen ?
 • Sammenhæng mellem søvnforstyrrelser og
 • Forstyrrelse i opmærksomhed
 • Hyperaktiv adfærd
 • Udadreagerende adfærd
 • Øget aggressivitet
 • Sociale problemer
 • ( Smedje et al. 2001, Aronen et al 2000)

28
Søvnens betydning for det mentale velvære mening
med søvnen ?
 • Indlæringsvanskeligheder
 • (Taras et al.2005 Kahn et al. 1989)
 • lavere score på kognitive test
 • (Sadeh et al. 2002)
 • påvirket arbejdshukommelse
 • (Steenari et al. 2003)
 • signifikant lavere verbal IQ på test
 • (Andreou et al. 2003)

29
Søvnens betydning for det mentale velvære mening
med søvnen ?
 • Overvægt
 • Flere undersøgelser har vist en sammenhæng mellem
 • Dårlig søvn og overvægt
 • Dette skyldes hormonelle forandringer
 • Øget sult og kulhydratsug
 • Appetithormon mæthedshormon
 • Når søvnlængden afkortes
 • Ikke at man har mere tid til at spise

30
Søvn og sygdom
 • Sammenhæng mellem
 • Hjerte-kar sygdom
 • Højt blodtryk
 • Migræne
 • Lungesygdom
 • Udvikling af diabetes
 • Udvikling af fedme
 • Særlig lt4 timer og gt12 timers søvn

31
 • Immunsystemet påvirkes
 • Øget følsomhed for
 • Influenza
 • Forkølelser
 • Dag til dag velvære
 • Nært knyttet til oplevelsen af forudgående søvn

32
Søvn og stress
 • Stress synes at øge søvnbehovet
 • Stress
 • Udbrændthed søvnforstyrrelser
 • Langtidssygemeldte søvnforstyrrelser
 • Kortisolniveau , hjertefrekvens , temp

33
 • Stress synes at kunne påvirke en række rekreative
  faktorer under søvnen
 • Søvnmangel synes at kunne forværre stress
 • Sammenhængende er dog fortsat ikke fuldt belyst

34
Stress i familien
 • Anderledes døgnrytme kan påvirke og skabe
  konflikt i familien
 • Barnets sengetid
 • Forældres bekymring over søvnen
 • Uro, frustration
 • Barnet oplever forældres frustration
 • Forværre søvnproblemerne

35
Søvn og psykiatri
 • Søvn og psykisk sygdom er forbundet med hinanden
 • Ca. 50 af alle mennesker med psykiske lidelser -
  lider af søvnløshed
 • 80-90 af de med depression
 • Omvendt kan længerevarende søvnproblemer øge
  risikoen for at udvikle psykisk sygdom

36
Psykiatriske faktorer
 • Kan være første tegn på mere alvorlig lidelse
 • Depression og andre psykiatriske diagnoser dog
  særligt hos voksne
 • Men også vigtigt hos børn, da tidlig intervention
  muligvis kan forbygge disse

37
Søvn og psykiatri
 • Undersøgelse blandt unge/ungevoksne har vist
  sammenhæng mellem
 • Sen sengetid efter midnat
 • Og
 • 25 forøget forekomst af depression
 • 20 forøget forekomst af selvmordstanker
 • Sammenlignet med sengetid før kl. 22

38
Søvn og psykiatri
 • En god søvn mindsker risikoen for
 • Depression
 • Angst
 • Stress

39
Søvnens betydning for det mentale velvære
opsummering
 • Søvn er vigtig for at kunne fungere
 • Restitution af krop og hjerne
 • Hormoner og signalstoffer
 • Immunforsvaret
 • Dårlig søvn kan give
 • Indlæringsvanskeligheder
 • Opmærksomhedsproblemer
 • Hyperaktivitet
 • Stress og psykiske symptomer angst, depression,
  selvmordstanker
 • Overvægt
 • Sociale problemer
 • Adfærdsvanskeligheder
 • Søvnbehovet er meget individuelt

40
 • Lidt SØVN-Historie

41
Historie - søvnbehandling
 • Macleod
 • Uforvarende opfinder af den første
  medikamentelle terapi inden for psykiatrien
 • I 1897 behandlede han en ung kvinde med nervøst
  chok med bromidforlænget søvn sov i flere dage
  og var efterfølgende symptomfri i 2 år.
 • Behandlede efterfølgende 9 pt. Med bromidsøvn
 • De blev raske (tilbagefald ?)

42
Historie - søvnbehandling
 • Man havde altså for første gang en beskrivelse af
  en medikamentel behandling, der kunne lindre
  psykisk sygdom.
 • Bromid var dog nærmest giftigt og nogle af
  patienterne døde formentlig pga behandlingen.

43
Historie - søvnbehandling
 • I 1903 fremstillede Emil Fischer (tysk kemiker)
  diethylbarbitursyre eller barbital (stesolid og
  lignende)
 • (barbiturater blev opkaldt den oprindelige
  opfinders kæreste Barbara)
 • Anvendtes som sedativum langt mindre giftigt
  end bromid i terapeutiske doser.

44
Historie - søvnbehandling
 • I starten 1900-tallet begyndte Italieneren
  Giuseppe Epifanio søvnbehandling vha.
  barbiturater.
 • Men først med schwezeren Klaesis i 1920 tog
  Søvnbehandling af f.eks skizofreni fart
 • Mente at kunne helbrede skizofreni med langvarig
  narkose Dauernarkose

45
Historie - søvnbehandling
 • Søvnbehandling fortsatte op gennem starten af
  1900-tallet
 • Og blev en slags indledning på udviklingen af
  biologiske behandlinger i psykiatrien

46
Søvnens betydning for det mentale velvære
 • BEHANDLING

47
BEHANDLING 1
48
BEHANDLING 1
49
Søvn og søvnforstyrrelser BEHANDLING
 • Vigtigt med god søvnhygiejne

50
Søvn og søvnforstyrrelser BEHANDLING
 • Søvnmiljø
 • Komfortabel seng
 • Rumtemperatur ikke for varmt (18 c)
 • Mørkt, stille værelse
 • Ingen stimulation (minimeres)
 • Ingen negative associationer (f.eks. forventning
  om at være søvnløs)
 • Familiære omgivelser

51
Søvn og søvnforstyrrelser BEHANDLING
 • Forhold omkring sengetid
 • Fast sengetid og vækning (ugedage, weekend og
  ferier)
 • Sengetid når du er træt
 • Rutiner omkring sengetid
 • Snakke om problemer og planer i god tid før
  sengetid
 • Regelmæssig fysisk aktivitet, frisk luft og sollys

52
Søvn og søvnforstyrrelser BEHANDLING
 • UNDGÅ
 • Lang eller sen eftermiddagssøvn
 • Koffeinholdige drikke sidst på dagen
 • For megen vågentid i sengen
 • Rygning og alkohol
 • Ophidselse, uro, affekt før sengetid
 • Fysisk aktivitet lige før sengetid
 • Store måltider lige før sengetid

53
Søvn og søvnforstyrrelser BEHANDLING
 • Chronoterapi
 • Genetablering af søvn-fase
 • Lys-terapi
 • Medicin
 • Melatonin (søvnrytmeforstyrrelser)
 • Udnytte evt. sederende effekt af anden behandling
  (f.eks. Antihistaminer, antipsykotika)
 • Antipsykotika, antidepressiva
 • Centralstimulerende (narkolepsi, rebound,
  bivirkning)
 • Sovemedicin (kortvarig effekt, afhængighed)
 • Operation
 • polypper, mandler (obstruktiv søvn apnoe)
 • Andet
 • CPAP (obstruktiv søvn apnoe)

54
 • TAK FOR JERES VÅGNE OPMÆRKSOMHED
Write a Comment
User Comments (0)
About PowerShow.com