Les 6 - onderwerpen - PowerPoint PPT Presentation

1 / 42
About This Presentation
Title:

Les 6 - onderwerpen

Description:

Title: PowerPoint-presentatie Author: Peter Kramer Last modified by: Wouter Created Date: 9/20/2000 9:37:54 AM Document presentation format: On-screen Show (4:3) – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:78
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 43
Provided by: PeterK212
Category:
Tags: les | onderwerpen | uart

less

Transcript and Presenter's Notes

Title: Les 6 - onderwerpen


1
Les 6 - onderwerpen
 • Ghosting
 • Dender (bouncing)
 • U(S)ART
 • IR
 • Toontjes en muziek
 • motortjes
 • Opdrachten kies er (ten minste) 1

2
Ghosting bij multiplexen
Laat Digit 1 zien (wacht)
Laat Digit 2 zien (wacht)
Laat Digit 3 zien (wacht)
Laat Digit 4 zien (wacht)
Doe eventueel ander werk
3
Ghosting bij multiplexen
 • Laat digit 1 zien
 • Zet het nieuwe adres op RE0..RE2
 • Zet het nieuwe segment-patroon op RD0..RD7
 • Wacht 1 ms
 • - Wat gaat hier (heel even) fout?
 • - Hoe is dit op te lossen?

4
Switch bounce (denderen)
 • Als je een drukknop indrukt maakt hij niet 1 keer
  contact hij dendert een tijdje (maximaal 50
  ms)

5
PIC - USART
 • USART Universal Synchronous / Asynchronous
  Receiver Transmitter
 • wij gebruiken asynchroon
 • PIC UART pins zijn verbonden met een FT232R
  USB-to-asynchronous converter
 • Op de PC wordt een (virtuele) seriele poort
  aangemaakt (XP en Vista hebben al een driver)
 • control panel ? system ? hardware ? device
  manager ? ports
 • Evt. driver van www.ftdichip.com gebruiken
 • op de PC gebruik je een terminal, bv
  HyperTerminal
 • (hypertrm, 19k2, no parity, no flow control, hu
  com3 (?))
 • In de image staat een icoon

6
PIC - USART
DB038 manual 2.4
7
16F887 datasheet p 149-164
8
BRGH 0
BRGH 1
16F887 datasheet p 149-164
9
1
0
0
-
1
-
-
R
16F887 datasheet p 149-164
10
R
R
-
0
1
0
1
-
16F887 datasheet p 149-164
11
PIC USART - init
 • make TxD (RC6) output, RxD (RC7) input
 • SPBRG 19k2 value for high speed
 • TXSTA 8 bit, enable, asynch, high speed
 • RCSTA enable, 8 bit, continuous, no ADDEN

12
PIC USART - send
 • wacht tot TSR bit aangeeft dat TSR empty is
 • copy het te verzenden byte naar TXREG
 • (wacht tot TSR bit aangeeft dat TSR empty is)

13
PIC USART - receive
 • als OERR bit gezet is
 • clear CREN
 • wacht een paar instructies
 • set CREN
 • als PIR1 TXIF op 0 gezet is
 • lees RCREG, dit is het ontvangen byte
 • (anders is er nog niets ontvangen)

14
power van de 2e USB poort
15
PIC USART demo code subroutines
 • UART_INIT call to inistialise the UART for 19k2
 • UART_CHAR_SEND sends the char in W
 • UART_CHAR_RECEIVE checks the UART for a
  received char, C flag set when a char is received
  (char in W), C flag is cleared when no char is
  received
 • UART_CLRF_SEND sends the CR LF sequence

16
PIC USART demo code main
 • MAIN
 • CALL UART_INIT
 • MOVLW 'H'
 • CALL UART_CHAR_SEND
 • MOVLW 'i'
 • CALL UART_CHAR_SEND
 • CALL UART_CLRF_SEND
 • MAIN_LOOP
 • CALL UART_CHAR_RECEIVE
 • SKPC
 • GOTO MAIN_LOOP
 • MOVWF Char
 • MOVLW '"'
 • CALL UART_CHAR_SEND
 • MOVFW Char
 • CALL UART_CHAR_SEND
 • MOVLW '"'

17
De IR ontvanger
16F887 pins Direction Value
RA2 Digital input Low when an IR signal is received, otherwise high.
RE0 RE2 Outputs 0b110
 • RA2 must be a digital input
 • RE0..RE2 outputs, value 0b110

DB038 manual 2.8
18
De IR ontvanger
 • TFM5360 of TSOP1736
 • (alleen) gevoelig voor een 36 kHz signaal.
 • Dat signaal mag niet continu zijn (goed is bv.1
  kHz 500 us signaal, 500 us uit)

19
De IR ontvanger
 • (alleen) gevoelig voor een 36 kHz signaal.
 • Bij 10 afwijking, dus 33-40 kHz, 60 vd.
  Afstand.

20
De IR ontvanger
 • Aanbevolen puls gt 400uS, periode lt 0.4

21
De IR ontvanger
22
Eenvoudig IR zenden / ontvangen
 • 36 kHz ? 28 us per puls ? 5 28 instructies per
  fase (hoog en laag)
 • 400 us / 28 us ? minimaal 14 pulsen, neem bv 30
  pulsen
 • Onmiddelijk daarna de IR ingang lezen (laag
  signaal gedetecteerd)
 • Pauze! (bv. 400 us)
 • herhaal

23
DB038 circuit multiplexers
DB038 manual 2.8
24
PIC A/D
RA0 ?
 • A/D converter vertaald een analoge spanning naar
  een waarde 0..255 (8 bits) of 0..1023 (10 bits)

16F887 datasheet p 99-108
25
PIC A/D configure pin as analog
16F887 datasheet p 99-108
26
PIC A/D aan zetten
16F887 datasheet p 99-108
27
PIC A/D channel
?
16F887 datasheet p 99-108
28
PIC A/D clock
16F887 datasheet p 99-108
29
PIC A/D start, wait
16F887 datasheet p 99-108
30
PIC A/D start, wait
?
?
16F887 datasheet p 99-108
31
PIC A/D enable, go / done
16F887 datasheet p 99-108
32
PIC A/D result format
16F887 datasheet p 99-108
33
Read an analog input
 • Zet de juiste code op poort RE
 • Configureer de pin (RA0) als input (TRISA)
 • Configureer de pin (RA0 AN0) in ANSEL als
  analoog
 • Activeer de A/D, selecteer het betreffende
  kanaal, selecteer de conversie clock (ADCON0)
 • Selecteer VSS en VDD als referenties, en de
  alignment (ADCON1)
 • wacht 100 us
 • start de conversie (ADCON0)
 • wacht tot de conversie voltooid is (ADCON0)
 • lees het resultaat (ADRESH, eventueel ADRESL)

34
Hoogte en duur
Met een punt er achter 50 langer
35
nootnaam ? frequentie
36
C4 ¼ E4 ¼ C4 ¼ E4 ¼ C4 ¼ E4 ¼ G4
3/8 Stilte 1/8 G4 3/8 F4 1/8 ...
37
DB038 - motortjes
37
 • Aansluitingen
 • Driver chips

Hogeschool Utrecht / Institute for Computer,
Communication and Media Technology
38
H-brug (H-bridge)
38
Hogeschool Utrecht / Institute for Computer,
Communication and Media Technology
39
39
DB038 manual 2.19
Hogeschool Utrecht / Institute for Computer,
Communication and Media Technology
40
40
16F887 pins Direction Value
RC0 Output Motor 1 A
RC1 Output Motor 2 enable
RC2 Output Motor 1 enable
RC3 Output Motor 1 B
RC4 Output Motor 2 A
RC5 Output Motor 2 B
A B value Motor effect (if enable is high)
0 0 Brake
0 1 Forward
1 0 Backward
1 1 Brake
 • Wat moet je op RC0..RC5 zetten om het
  onderstaande te bereiken
 • Motor 1 (links) vooruit, motor 2 (rechts) vooruit
 • Links vooruit, rechts op de rem (bocht naar
  rechts)
 • Links achteruit, rechts vooruit (draai om de as
  naar links)

DB038 manual 2.19
Hogeschool Utrecht / Institute for Computer,
Communication and Media Technology
41
oefening 1 toetsenbord, A/D, display, UART
 • Schrijf een programma dat het toetsenbord leest,
  en de ingedrukte toets laat zien op het meest
  linker display. De ingedrukte toets bepaalt het
  A/D kanaal dat wordt gelezen, en (hexadecimaal)
  wordt weergegeven op de rechter 2 displays, en
  verstuurd naar de PC via de UART.

42
oefening 2 IR
 • Maak een IR-reflex detector. Zend een korte IR
  puls, lees de IR receiver uit, en laat het
  resultaat zien (bv op de Leds).

oefening 3 melodie
Laat een kort stukje van een (bekende) melodie
horen.
Write a Comment
User Comments (0)
About PowerShow.com