ADHD- ogs - PowerPoint PPT Presentation

1 / 14
About This Presentation
Title:

ADHD- ogs

Description:

ADHD- ogs alt det andet ! Hvad g r vi s , n r diagnosen ADHD er stillet? Program Opl g ved Silas. Cases ved Katarina og Jane. Dialog med sidekammerat 10 minutter. – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:92
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 15
Provided by: RADH51
Category:
Tags: adhd | introvert | ogs

less

Transcript and Presenter's Notes

Title: ADHD- ogs


1
ADHD- også alt det andet !
 • Hvad gør vi så, når diagnosen ADHD er stillet?

2
Program
 • Oplæg ved Silas.
 • Cases ved Katarina og Jane.
 • Dialog med sidekammerat 10 minutter.
 • Feedback, spørgsmål og diskussion

3
Diagnosen ADHD
 • Diagnosen ADHD er givet.
 • Medicinering er, eller er ikke i gang.
 • For at behandle det hele menneske, hvad skal vi
  så i øvrigt kigge på?
 • ADHD som paraplybegreb, der på en gang rummer
  adfærdsmæssige, kognitive og emotionelle
  problemstillinger
 • I det danske referenceprogram anbefales kognitiv
  adfærdsterapi er det nok?

4
ADHD og medicin
 • Medicin hjælper på større opmærksomhed og
  koncentration, men den udvikler ikke
  følelsesmæssige og sociale kompetencer.
 • Hvad nu hvis den unge ikke vil have medicin?

5
ADHD og
 • X har ADHD og er
 • Godt begavet/ dårligt begavet, omsorgssvigtet,
  adfærdsforstyrret, personlighedsforstyrret,
  socialt kompetent/ social fobi.
 • Udadvendt/ indadvendt, snakkende/ stille, hidsig/
  passiv aggressiv, kræsen/ alt spisende,
  musikalsk, kreativ, humoristisk,
  sportsinteresseret.

6
Mentaliseringsevne
 • Forstå egen/andres adfærd i lyset af
  indre/mentale tilstand
 • Differentiere, rumme og benævne emotioner og
  andre mentale tilstande (behov, impulser osv.)
 • Opleve forestillinger om virkeligheden som
  forestillinger ikke virkeligheden (adskille
  indre ydre realitet)
 • Er typisk en implicit, processuel færdighed
  (baggrund for adfærd)
 • Afgørende for regulering af følelser adfærd,
  håndtering af relationer belastende oplevelser

7
Mentaliseringevne 2.
 • Udvikles ved at
 • Andre rummer, hjælper med at adskille, spejler og
  tilbyder repræsentationer af (verbaliserer)
  mentale tilstande at være genstand for en
  andens mentalisering
 • At man erfarer, hvordan mentale tilstande kan
  rummes og være baggrund for egen andres adfærd
 • Lege m. forskellige perspektiver på/udgaver af
  virkeligheden

8
Eksekutiv funktionerne
 • Eksekutiv funktioner og intelligens
 • Hvad er eksekutive funktioner?
 • De eksekutive funktioner er kernen i problemet,
  for en person med en opmærsomhedsforstyrrelse.
 • Eksekutive betyder udøvende. Eksekutive
  funktioner er et samlebegreb ligesom intelligens.
  Det skal forstås som et hirakisk samlebegreb, der
  bygger på en lang række mere grundlæggende
  funktioner.

9
Intelligens
 • Wais-lll og Wisc-lll
 • Sproglig formåen og arbejdshukommelse versus
  perceptuel organisering og forarbejdningshastighed
  .
 • Vurdering af eksekutivfunktioner i forhold til
  intelligens f.eks. Arbejdshukommelse og
  forarbejdningshastighed.
 • Sammenligning af WISC-III resultater i grupper af
  børn med ADHD og kontrolgrupper peger på svagere
  resultater for ADHD-gruppen på alle 4 indekser,
  primært opmærksomheds og tempoindekset.
 • ADHD, intelligens og misbrug.

10
Livsverden (miljøfaktorer)
 • Den fysiske verden Kroppen i verden, fysisk krop
  og materiel ejendom.
 • De sociale relationer til andre Hver er
  personerne i vores verden og hvordan er vores
  relation til dem. Herunder opvækst, nærhed
  intimitet. Kommunikation.

11
Livsverden (miljøfaktorer) 2
 • Relationen til sig selv Vores forhold til sig
  selv, frihed afhængighed, livsalder,
  personlighed.
 • Den åndelige dimension
 • Mening med livet, religion, tvivl og glæde
  ved livet.

12
Personlighed
 • Personlighedstest, interwiev
 • Introvert/ ekstrovert..dominerende, aktiv,
  snakkesalig eller reserveret og genert.
 • Følelsesmæssig stabilitet/ ustabilitet.
 • Åben versus lukkethed overfor indre såvel som
  ydre verden fantasi, ukonventionelle værdier og
  nye ideer.
 • Altrurisme versus egoisme samarbejde/
  konkurrence.
 • Samvittighedsfuldhed, selvkontrol versus
  impulsstyring

13
Helhedsbehandling
 • Ovenstående er undersøgt, hvordan laver vi en
  plan der holder og er helhedsorienteret?
 • Tværfaglighed, samarbejde og har vi den unge med?
 • 2 casehistorier

14
Dialog
 • Dialog med sidekammerat 10 minutter.
 • Hvad kan du genkende, ud fra det du har hørt på
  workshoppen?
 • Er der noget genkendeligt, noget inspirerende?
  Noget nyt, der kan sættes i værk?
Write a Comment
User Comments (0)
About PowerShow.com