PESO-udfordringen! eller Hvordan skaber man produktive og attraktive servicejobs? - PowerPoint PPT Presentation

1 / 58
About This Presentation
Title:

PESO-udfordringen! eller Hvordan skaber man produktive og attraktive servicejobs?

Description:

PESO-udfordringen! eller Hvordan skaber man produktive og attraktive servicejobs? Instituttet for Fremtidsforsknings medlemskonference Er din virksomhed klar til ... – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:5
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 59
Provided by: Ande66
Category:

less

Transcript and Presenter's Notes

Title: PESO-udfordringen! eller Hvordan skaber man produktive og attraktive servicejobs?


1
PESO-udfordringen! ellerHvordan skaber man
produktive og attraktive servicejobs?
 • Instituttet for Fremtidsforsknings
  medlemskonference
 • Er din virksomhed klar til fremtidens
  arbejdsmarked?
 • 12-13. juni 2002


2
Program
13.00 Velkomst / Anders Bjerre 13.10 PESO-jobs
fremtidens store udfordring / Søren Steen
Olsen Hvorfor presset er særlig stort i personlig
service og omsorg 13.40 Arbejdsværdierne bevæger
sig modsat / Lotte Aabel Østergaard Folk ønsker
mere selvstændighed, mere udvikling og bedre
ledelse 14.20 Pause 14.40 Mulige strategier
Den gode, den onde og den grusomme / Anders
Bjerre Øget værdi, øget effektivitet eller
eliminering 15.20 Debat

3
PESO-jobs Fremtidens store udfordring Hvorfor
presset er særlig stort i personlig service og
omsorg
 • Søren Steen Olsen
 • Instituttet for Fremtidsforskning
 • Medlemsmøde, 12-13. juni 2002

4
Arbejdsmarkedet i fremtiden
 • Knaphed på arbejdskraft sælgers marked
 • Hvordan sparer man på arbejdskraft?
 • Hvordan rekrutterer og fastholder man kræsne
  medarbejdere?
 • Hvordan gør man medarbejderne mere produktive?


5

Start h ere...
6
Det glade budskab!
For første gang i verdenshistorien, kan
teknologien og organisationsformerne indrettes
efter menneskets behov.

7
Fremtidens jobs UFO
 • Udefinerbare Flydende Opgaver
 • Hvad er målet?
 • Hvad er midlet?
 • Hvad koster det?
 • Hvor lang tid tager det?

Av..!

8

9
PESO-udfordringen
 • PESO Personlig Service og Omsorg
 • Produktiviteten er vanskelig at øge
 • erstatte med maskiner?
 • indføre maskinelle normer?
 • gør-det-selv?
 • hvordan måles kvalitet?
 • Og hvis man man alligevel prøver?
 • stress
 • fremmedgørelse
 • flugt fra området10
Befolkningsprofil 2000
-
Sverige
Antal personer i 1
-
års aldersgrupper pr. 1. januar 2000
9
35
53
16

Kilde Danmarks Statistisk
11
Befolkningsprofil 2001
-
Danmark
Antal personer i 1
-
års aldersgrupper pr. 1. januar 2001
34
54
6
17

Kilde Danmarks Statistisk
12
Befolkningsprofil 2000
-
Finland
Antal personer i 1
-
års aldersgrupper
51
16
7
34

Kilde Danmarks Statistisk
13
Befolkningsprofil 2000
-
Norge
Antal personer i 1
-
års aldersgrupper pr. 1. januar 2000
30
16
6
53

Kilde Danmarks Statistisk
14
Den grå fremtid...Antal 15-64 årige pr. person
over 64 år
Kilde Nordisk Statistik (IFF Medlemsrapport 2,
2002, s. 13)

15
Arbejdsgang - Taylor-madeService på samlebånd
 • 1. Kravspecifikation
 • 2. Standardisering
 • 3. Kontrol
 • 4. Optimering


16
(No Transcript)
17
Arbejdsværdierne bevæger sig modsat
 • Lotte Aabel Østergaard
 • Instituttet for Fremtidsforskning
 • Medlemsmøde, 12-13. juni 2002


18
Diskussionsemner
 • Hvordan forudsiger man arbejdsværdier?
 • Det lange sigt, baglæns og forlæns
 • Samfundsudviklingen og arbejdsbegreber
 • Megatrends
 • Individualisering, lige ret, lige ansvar
 • Immaterialisering
 • Ansatser til et nyt arbejdsbegreb
 • Gider vi at arbejde i fremtiden?
 • Eller vil vi hellere rejse, spille kort og spise
  snobrød?


19
Vuggen
 • Økonomisk vækst
 • gode konjunkturer
 • immateriel fokusering
 • Teknologisk udvikling
 • logistik, præcision, hukommelse -gt
 • driftsopgaver faldende betydning
 • Demokratisk udvikling
 • selvstændige individer
 • differentieret undervisning, handleplaner etc.


20
Arbejdsbegreber i industrisamfundet
 • Den selvstændige
 • levn fra landbrugssamfundet
 • opretholdelse af livsværket
 • Lønarbejderen
 • 888
 • arbejdet en plage, fritiden livet
 • Karrierepersonen
 • opadstigen i hierarkiet
 • arbejdet er livet
 • Husmødrene
 • kom på arbejdsmarkedet i 1970erne
 • omsorgsværdier


21
Arbejdsbegrebet under forandring
 • Hovedtendenser i 1990 - blandt unge
 • faldende autoritetstro
 • stigende krav til arbejdets indhold
 • Hovedtendenser i 2000
 • de unges værdier fra 1990 bæres af alle
 • de unge føler ikke pligt til at arbejde (82
  under 30)
 • faldende betydning af arbejde - alle og især unge


22
58
53
34
32

23
Arbejdsbegrebet under forandring
 • Hovedtendenser i 1990 - blandt unge
 • faldende autoritetstro
 • stigende krav til arbejdets indhold
 • Hovedtendenser i 2000
 • de unges værdier fra 1990 bæres af alle
 • de unge føler ikke pligt til at arbejde (82
  under 30)
 • faldende betydning af arbejde - alle og især unge24
51
39

Kilde Danskernes værdier 1981-1999 (2002)
25
Mindre betydning - større krav
 • Instrumentelle krav konstante
 • løn, avancement, tryghed
 • Bekvemmelighedskrav faldet lidt
 • ferie, ikke pres, arbejdstid
 • Krav om selvrealisering steget meget
 • selvudfoldelse, at udrette noget
 • Ansvarsfuldt job, interessant job - vigtigst


26

27

28
Konkurrence til arbejdet
 • Andre områder, hvor man kan
 • foretage sig noget interessant
 • og ansvarsfuldt
 • sammen med andre mennesker
 • i en ikke-hierarkisk struktur
 • Fodboldklubben, vennerne, familien, rejsen.
 • Det frivillige, ulønnede arbejde (stigende)


29
Det lystbetonede arbejde
 • Myte 1 De vokser fra det
 • De unges værdier spreder sig snarere til resten
  af samfundet
 • Arbejdsværdierne er fremvokset sammen med
  samfundsudviklingen
 • Myte 2 De nye værdier er egoistiske
 • Det er karrierepersoner, der ser modsætning
  mellem individuelt ansvar og samarbejde


30
Det lystbetonede arbejde
 • Myte 3 Man kan rekruttere via brands og image
 • Veludviklet crap-filter
 • Gode udviklingsbetingelser og dygtige kolleger
 • Myte 4 Der findes en reserve til det kedelige
 • Alle unge ønsker ansvarlighed


31
Det lystbetonede arbejde
 • Myte 5 Rengøring kan ikke gøres attraktivt
 • Holde rent vs vaske gulv, tørre borde af
 • Myte 6 Forkælede unger.
 • Det er hårdt arbejde at finde den perfekte
  partner
 • Ny-romantiske idealister


32
Det individuelle ansvar - den individuelle skyld
 • Uendeligt mange valg - og ingen nødvendigheder
 • Ingen gud, ingen stat
 • 68ernes børn Vil ikke skilles, man er selv
  ansvarlig
 • Kolikken er afskaffet - børn, der skriger, har
  stressede forældre
 • Man bliver syg af at bekymre sig
 • Kræftsygdomme forsvinder, hvis man tænker sig
  rask
 • Hvis man arbejder meget, er det et valg
 • Hvis man ikke arbejder, er det også et valg
 • Jeg har valgt ikke at blive fed, vægtafgift på
  mennesker
 • Årets ammehospital


33
Det ser værst ud for...
 • Kasseassistenter
 • Kontorassistenter
 • Chauffører
 • Sygehjælpere
 • Kokke
 • Smørrebrødsjomfruer
 • Sygeplejersker
 • Målt på graden af
 • indflydelse, udvikling, frihed, involvering
 • social støtte, fællesskab, feedback, sociale
  relationer


34
Vi misforstår hinanden
 • De andre er mislykkede udgaver af mig!
 • Lønarbejderen
 • spilder sit liv med et kedeligt arbejde
 • Karrierepersonen
 • er magtsyg og kommer for let til tingene
 • Den selvstændige
 • er selvtilstrækkelig og ensom
 • Husmoderen
 • er omklamrende og uden egne mål
 • Den sagsorienterede
 • er en snakkende fagidiot, der holder for mange
  møder


35
De nye livsfaser
Ca. 1950
Uafhængige
Afhængige
Forældre
Ældre
Frie II
Frie I
Ca. 2000 ?

36
(No Transcript)
37
Mulige strategierDen gode, den onde og den
grusommeØget værdi, øget effektivitet eller
eliminering
 • Anders Bjerre - abj_at_cifs.dk
 • Instituttet for Fremtidsforskning - www.cifs.dk
 • Medlemskonference 12-13 juni 2002

38
Løsning 1 Øget effektivitet Servicejobs på
akkord
 • Glem alt om jobberigelse, et udviklende arbejde
  og det sociale miljø på arbejdspladsen
 • McDonaldisering
 • standardisering/industrialisering
 • opsplitning, planlægning og ensretning
 • Måske høj løn for at trække folk nok til

39
Skal jobbet være udviklende?
 • Livet kan ligge de andre 16 timer siger de
  realistiske
 • Arbejde er ikke vigtigt for alle (dalende
  interesse for unge)
 • mange ønsker et veldefineret job med helt fast
  arbejdstid
 • midlertidige jobs
 • nye indvandrere - vil ofte acceptere hvad som
  helst
 • Vikarbureauer i vækst Høj løn, ikke engagement
 • Skraldemandsjob Socialt fællesskab høj løn

40
Service-fabrikker Rationel produktion
 • Jobfunktioner opsplittes
 • nogle er udviklende, krævende - andre banale
 • banale automatiseres efterhånden - men ikke altid
  straks
 • Service-fabrikker
 • Privathospitaler m. specialiserede funktioner på
  samlebånd
 • akkord, høj timeløn - hyper-specialiserede læger
  (knæ, øjne, hofter, )
 • fuld læge-uddannelse unødvendig? (m.
  ekspert-backup)
 • McDonalds
 • Call-centre
 • Rationelle, hurtige, billige frisører - lav
  service, pæn timeløn

41
Hårdt, højtlønnet, no-nonsense
 • Individualiseret Fri agent-tankegang,
  fleksibel arbejdstid, ...
 • Minimal tidsspilde, møder osv.
 • Identifikation m. jobbet lav (midlertidigt,
  løn-drevet)
 • Rationel tilrettelæggelse - fokus
  Arbejdsproduktivitet
 • stjerne-formede operationsstuer, få stole hvor
  der skal gøres rent, ...
 • Specialisering på tværs af trad. faggrænser
 • kort oplæringstid e-learning mv.
 • hurtig rotation (støttet af standardisering) -
  også for 24h-service
 • Resultatløn Høj løn pga. høj produktivitet
 • Stort produktivitetspotentiale v. frigørelse fra
  total-systemet ?
 • Diversificeret tilknytnings-strategi i fokus ?

42
Winner of the NOT MY JOB - AWARD
Dyr, kørt over af stribemalings-maskine på
landevej - USA
Specialisering, No-nonsense jobs. Ryger omsorgen ?
43
Løsning 2 Eliminering af behovet for
service-arbejdskraft
 • Tre grunde til at service-arbejdskraft
  irrelevant
 • A Automatisering - mennesker er overflødige
 • B Ingen vil betale (for dyrt/dårligt) - vi
  bruger pengene på noget andet i stedet
 • C Behovet forsvinder - pga. andre ændringer

44
Behovene forsvinder ?
 • Teknologiske eller samfundsmæssige innovationer
 • Strygefri skjorter. Vedligeholdelsesfrie huse.
 • Medicinske innovationer Færre, kortere
  indlæggelser
 • Forebyggende indsats
 • erstat sundhedspersonale m. røgforbud og
  cykelstier
 • bedre børnehaver, færre støttepædagoger i
  skolerne
 • Strategisk Uden for den enkelte
  service-virksomhed - uden for denne rapport!

45
Automatisering af PESO-arbejde ?
Underholdning (sony aibo)
Plæneklipper (Husquarna)
Hjemmehjælper
Barneplejerske
Info-formidling (ananova)
Støvsuger (electrolux trilobite)
46
Automatisering af PESO-arbejde
 • Automatisering skaber velstand
 • landbrug, industri, service automatiseres
 • Automatisering hvor mulig, acceptabel, rentabel
 • Hvor er det acceptabelt? Hele jobbet / dele af
  jobbet?
 • digital signatur i handelslivet ?
 • støvsuger-robot ?
 • digital hjemmehjælper, sygeplejerske, ?
 • automatisering kombineret m. gør-det-selv
  (vaskemaskine) ?

47
Automatisering - cases
 • Sundhedssektor E-journaler. Robotter til enkle
  operationer
 • Hjemmehjælpere Støvsugerrobot.
  OpvaskemaskineGDS
 • Detailhandel Info-skærme v. hylderne,
  e-prisskilte
 • Bestil burger på mobilen - klar når du kommer
 • Industrirengøring Fuldautomatisk
 • Skoler, børneinst. E-overvågning, intelligent
  alarmsystem. Sensorer i baby-bleer
 • Gør-det-selv info-services sparer call-centre
  Banker, borgerservice, sundhedsvejledning,
  e-telefonbog, osv.

48
Automatisering - tab eller gevinst?
 • Først industrialisering Opsplitning, styring,
  robotisering - så automatisering ?
 • Videns-delen kan ofte automatiseres. Tab eller
  gevinst?
 • Men omsorgs-delen, empati, automatiseres ikke !
 • Job-udhulning v. automatisering - eller
 • Fokus på det egentlige, den personlige kontakt,
  rådgivning, omsorg?
 • Kulturkamp, kompetencekamp, kompensationskamp !

49
Substitution i forbruget
Når det bliver for dyrt, så fravælger vi
det. Meget forbrug kan erstattes af andet
Case Fra post til E-post
50
Substitution i forbrugetDyr service spares væk !
 • Serviceforbrug erstattes m. hardware
  gør-det-selv
 • Fra pianist til pladespiller
 • Fra vaskekone til vaskemaskine
 • Fra barber til barber-maskine
 • Dyre varer erstattes med billige
 • Fra østers mjød i stenalderen til bøffer
  bordeaux nu
 • Forbrug udgår helt - eller kvaliteten sænkes
 • Fra gadefejere pige i huset til skidt på
  gaden støv i hjemmet
 • nednormering på hospitaler, i børnehaver, osv.
 • Vi får råd til større hus, bil, skiferie,

51
Løsning 3 Øget værdi - Attraktive servicejob
 • Hvis forretningsgrundlaget er at sælge service,
  eller man løser væsentlige sociale opgaver, så
  skal der skaffes arbejdskraft fremover
 • Bedre serviceprodukter, større kundetilfredshed,
  bedre arbejdsvilkår, større engagement, større
  medarbejdertilfredshed,
 • Win - Win - Win Medarbejdere, virksomhed, kunder

52
Attraktive servicejobs Win-win-win
 • Fleksibilitet - IT-baseret individuel planlægning
 • kunde og frisørs systemer er on-line
 • Større indflydelse og selvstændighed i arbejdet
 • Klar mission, klar vision. Klare rammer, værdier,
  incitamenter,
 • Selvledelse i grupper incitamenter der fremmer
  samarbejdskultur
 • Job-berigelse - inddrage medarbejderne i
  udvikling
 • Den lærende organisation, god personlig
  service, faglig stolthed, ...
 • Aflaste f. kedelige, ikke-PESO-opgaver (fx
  e-patientjournal)

53
Kommuner og deres ansatte kan gøre det bedre,
iflg. FOA KL
Kommunerne er spundet ind i et væv af
bureaukrati, som gør det svært for dem at udføre
opgaverne ordentligt. - Det handler om at slippe
kommunerne fri, så vi kan gøre tingene på vores
egen måde. Men det forudsætter, at man vil
acceptere lidt større forskelle i service, og at
man samtidigt udviser lidt større tolerance, hvis
en af vores medarbejdere begår en fejl. (Anker
Boye, næstformand, Kommunernes Landsforening) Kom
munerne bruger ikke de ansattes viden og erfaring
godt nok. ... Hvis man gav de ansatte lidt
større ansvar, kunne de godt levere en større
indsats - uden at det behøver at koste
mere (Dennis Kristensen, formand, Forbundet af
Offentligt Ansatte) JydskeVestkysten 8/6 2002
54
Attraktive servicejobs Win-win-win(Ikke en
total-løsning på samfundsplan)
 • Produktivitet Øget engagement, flere
  visioner, mere udvikling,
 • Fleksibilitet Mindre spild?
 • Rekruttering, mikroplan Lettere for den
  enkelte virksomhed at skaffe folk
 • Rekruttering, makroplan Inddrage flere
  marginalgrupper i arbejdslivet.
 • Rekruttere unge, rekruttere indvandrere,
  fastholde ældre,
 • Men strategien kan næppe stå alene på nationalt
  plan

55
CASES
56
Bedre ældrepleje FOAs bud
 • Væk fra enkeltelementer og tjeklister
 • Fokus på udviklingsperspektiver og brugerens
  potentialer
 • Mere indflydelse i jobbet
 • Højere motivation
 • Gladere brugere - individuel behandling
 • Kontakten mellem bruger og medarbejder er nøglen

57
Magasins ambitioner
 • Skabe ejerskab til virksomhed og job
 • Skabe rammer for selvstændighed og initiativ
 • Få medarbejderne involveret i flere dele af
  processen
 • Lederne bliver coaches
 • MEN Usikkerhed om roller
 • Medarbejdernes vaner, virksomhedens kultur en
  barriere
 • Mad Vin Glade kunder giver stolte
  medarbejdere

58
Tak for i dag!
 • HUSK at følge med på www.iff.dk
 • IFFs medlemsprogram
 • Tilmeld dig nyhedsbrevet
 • Interessante artikler
 • Bestil foredragsholdere til egne seminarer
 • Se mere om projektsamarbejde med IFF
 • skræddersyede projekter til din virksomhed
Write a Comment
User Comments (0)
About PowerShow.com