Corporate Social Responsibility! Sukces dzieki odpowiedzialnosci - PowerPoint PPT Presentation

1 / 28
About This Presentation
Title:

Corporate Social Responsibility! Sukces dzieki odpowiedzialnosci

Description:

Corporate Social Responsibility! Sukces dzi ki odpowiedzialno ci Prof. Dr. B. Hekman Prof. Dr. U. Schaumann Prof. Dr. J. v. Kiedrowski * Prof. Dr. Bj rn Hekman ... – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:107
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 29
Provided by: JR124
Category:

less

Transcript and Presenter's Notes

Title: Corporate Social Responsibility! Sukces dzieki odpowiedzialnosci


1
Corporate Social Responsibility!Sukces dzieki
odpowiedzialnosci
 • Prof. Dr. B. Hekman
 • Prof. Dr. U. Schaumann
 • Prof. Dr. J. v. Kiedrowski

2
Uklad
1 Corporate Social Responsibility w MiSP
1.1 Kundenbindung, Image und CSR
1.1 Informacje o projekcie CSR
1.2 Czym jest Corporate Social Responsibility?
1.3 Obszary dzialania w obrebie CSR
1.4 Strategiczna Corporate Social Responsibility
2 Wprowadzanie CSR we wlasnym przedsiebiorstwie -
MiSP
2.1 Cztery fazy implementacji CSR
2.2 Komunikowanie o CSR
3 Dalsze postepowanie
3
Odnosnie przebiegu projektuCorporate Social
Responsibility for SMEs
 • Czesc 1 warsztatów
 • zajecia prezentacyjne
 • 29.06 - 30.06
 • wprowadzenie do
 • tematu CSR
 • przygotowanie
 • wlasnego projektu
 • CSR
 • Czesc 2 warsztatów
 • faza robocza w zakladzie pracy
 • 01.07 - 30.08
 • planowanie
 • i realizacja
 • wlasnego projektu
 • CSR
 • Czesc 3 warsztatów
 • zajecia prezentacyjne
 • 31.08 - 01.09
 • feedback
 • i refleksje nad
 • wlasnym
 • projektem CSR

4
Cele treningu warsztaty (WS) czesc 1
 • Czesc 1 warsztatów
 • Czym jest Corporate Social Responsibility?
 • Jakie obszary dzialalnosci istnieja w CSR?
 • Co rozumiemy pod pojeciem strategicznego CSR?
 • Jak moge wprowadzic strategiczny CSR w
  przedsiebiorstwie?
 • Czesc 2 warsztatów
 • Jak zrealizuje strategiczny CSR w
  przedsiebiorstwie?
 • Czesc 3 warsztatów
 • Jakie doswiadczenia zebralem przy wprowadzaniu
  CSR?
 • Jakie doswiadczenia zdobyli inni uczestnicy
  warsztatów?
 • Co musze uwzglednic przy moich przyszlych
  aktywnosciach w zakresie CSR?

5
Czym jest CSR? Kilka przykladów z przypadkami
 • CSR w firmie Budnikowsky GmbH Co.KG
 • http//www.unternehmen-fuer-die-region.de/materia
  lien/filme/budnikowsky-gmbh-cokg.html

6
Obszary dzialania CSR
 • CSR/odpowiedzialne kierowanie przedsiebiorstwem
  mozna realizowac dzieki obserwacji i
  uksztaltowaniu czterech róznych obszarów
  dzialania
 • Zalozenia, tematy i mozliwosci wejscia sa rózne
  dla kazdego przedsiebiorstwa, nie ma optymalnego
  sposobu na osiagniecie celu

Rynek
Srodowisko naturalne
Miejsce pracy
Sfera spoleczna
 • jakosc produktów
 • informacje o produkcie
 • ochrona konsumentów
 • rozgraniczone
 • segmenty klientów
 • dostawcy zakupy
 • sprawiedliwe
 • traktowanie partnerów
 • handlowych
 • ...
 • ochrona klimatu
 • zuzycie zasobów
 • energie odnawialne
 • obciazenie lokalnego
 • srodowiska naturalnego
 • swiadomosc srodowis-
 • kowa pracowników
 • zarzadzanie srodowis-
 • kiem naturalnym
 • mozliwosc laczenia
 • zycia rodzinnego
 • i zawodowego
 • dalsza nauka
 • kwalifikacje
 • równosc
 • róznorodnosc szans
 • bezpieczenstwo pracy
 • zaangazowanie
 • pracowników
 • datki przedsiebiorstw
 • sponsoring
 • udzielanie zlecen
 • organizacjom
 • spolecznym
 • fundacje
 • zaangazowanie
 • spoleczne
 • pracowników

Ekonomia
Ekologia
Socjologia
7
Dlaczego CSR? strategiczne cele i prawa
interesariuszy
8
Dlaczego CSR korzysci gospodarcze z
zaangazowania w CSR (samodzielna ocena
ankietowanych przedsiebiorstw)
9
1 zadanie treningowe
Jaka szczególna (!) odpowiedzialnosc spoleczna
praktykowali juz Panstwo jako przedsiebiorstwo
w jednym lub wielu obszarów
dzialania w zakresie CSR?
Jakie doswiadczenia wtedy Panstwo zebrali?
10
(No Transcript)
11
Strategiczne aspekty CSR rózne formy
 • Zasadnicza kwestia jak konkretnie powinno sie
  zachowywac przedsiebiorstwo, aby efektywnie i
  skutecznie dac wyraz swojej odpowiedzialnosci
  spolecznej w praktyce?
 • Odpowiedz ekonomiczna aby nie musiec od nowa
  oceniac kazdego mozliwego sposobu postepowania
  przedsiebiorstw w zakresie CSR pod katem jego
  efektywnosci i skutecznosci, zdecydowanie
  rozsadniej jest rozejrzec sie, czy mozliwe
  postepowanie przedsiebiorstw w zakresie CSR
 • a) da sie zintegrowac z istniejacym modelem
  biznesowym
 • i
 • b) czy wyraza sie ono raczej jako re-aktywne czy
  tez raczej jako pro-aktywne zachowanie w zakresie
  CSR.
 • Z tych rozwazan mozna utworzyc czteropolowa
  macierz w celu usystematyzowania róznych rodzajów
  CSR.
 • Za jej pomoca mozna zasadniczo zaplanowac i
  równiez zbadac kazda aktywnosc w zakresie CSR pod
  katem jej korzysci ekonomicznych!

12
Fokus aspekty strategiczne CSR (spolecznej
odpowiedzialnosci biznesu) Macierz czteropolowa
strategiczne w szerokim znaczeniu
nie strategiczne
proaktywne
altruistyczna CSR
strategiczna CSR w waskim znaczeniu
zachowanie przedsiebiorstwa
reaktywna/ taktyczna CSR
etyczna CSR
reaktywne
integracja z modelem biznesowym
niska
wysoka
13
Aspekty strategiczne CSR Niestrategiczne
zalozenia w zakresie CSR
 • etyczna CSR
 • opisuje odpowiedzialnosc spoleczna
  przedsiebiorstwa w stosunku do uprawnionych grup
  (tzw. interesariuszy), którym ona potencjalnie
  szkodzi wskutek dzialalnosci gospodarczej
  przedsiebiorstwa (psychicznie, mentalnie,
  ekonomicznie, duchowo i emocjonalnie)
 • etyczny CSR rozwazany jest jako obowiazek, wzgl.
  jako standard spoleczny przedsiebiorstw, równiez
  jezeli mozliwosc osiagania zysków przez
  przedsiebiorstwo zostanie ograniczona,
 • dzialanie uzasadniane jest umowa spoleczna, która
  przedsiebiorstwo jako instytucja zawarlo ze
  spoleczenstwem,
 • w praktyce etyczna CSR prawie nie jest
  zintegrowana z modelem biznesowym
  przedsiebiorstwa, lub jest, ale niezbyt mocno.
 • altruistyczna CSR
 • charakteryzuje aktywnosci, które przedsiebiorstwo
  realizuje jako Good Corporate Citizen,
  wykraczajac poza normy spoleczne
 • aktywnosci, które same z siebie nie bylyby
  wspierane przez spoleczenstwo odpowiednio do
  normy etycznej
 • w praktyce zalozenie to prawie nie jest
  zintegrowane z modelem biznesowym
  przedsiebiorstwa, lub jest, ale niezbyt mocno.

14
Aspekty strategiczne CSR strategiczne zalozenia
w zakresie CSR
 • reaktywna taktyczna CSR
 • ma miejsce wtedy, gdy okreslone aktywnosci w
  zakresie CSR w bezposrednim
  odniesieniu do lancucha tworzenia wartosci i do
  otoczenia konkurencyjnego implementowane sa
  dopiero po blednym zachowaniu lub po nacisku
  interesariuszy,
 • proaktywna strategiczna CSR
 • integralna czesc skladowa strategii róznicowania
  na plaszczyznie prowadzenia dzialalnosci lub na
  plaszczyznie przedsiebiorstwa,
 • nie ocenia sie jej jako pozycji w kosztach, lecz
  jako inwestycje dlugoterminowa,
 • teza przedsiebiorstwa, które dobrowolnie
  angazuja sie spolecznie, sa nagradzane przez
  rynek, np. zwiekszonym popytem,
 • oprócz korzysci dla spoleczenstwa istnieje tutaj
  równiez szansa wzrostu efektywnosci lub
  skutecznosci,
 • poprzez zachety zwiazane z zyskiem dla
  przedsiebiorstwa moze to prowadzic do dodatkowego
  dobrobytu dla spoleczenstwa.
 • ? dlugotrwaly marketing

15
Aspekty strategiczne CSRPodsumowanie
 • nasuwa sie niezmierzona róznorodnosc mozliwych
  aktywnosci, aby dac wyraz odpowiedzialnosci
  spolecznej
 • wybór i realizacja aktywnosci w zakresie CSR
  wchodza czesto w zakres odpowiedzialnosci
  komunikacji w przedsiebiorstwie
 • z powodu zwiazanego z tym organizacyjnego
  dystansu do wlasciwego zajmowania sie
  dzialaniami, aktywnosci w zakresie CSR sa
  naprawde rzadko bezposrednio sprzezone z
  procesami biznesowymi
 • jest to w sprzecznosci ze wsparciem
  pointegracyjnym spolecznych, ekologicznych i
  ekonomicznych wymiarów celów strategicznej CSR
 • aby osiagnac strategiczna CSR, zaleca sie wybór
  aktywnosci
 • w zakresie CSR na bazie wlasnego lancucha
  tworzenia wartosci

16
2 zadanie treningowe
Czy wymienione przez Panstwa aktywnosci w
zakresie CSR mozna umiejscowic w lancuchu
tworzenia wartosci?
17
2 zadanie treningowe Lancuch tworzenia wartosci
18
Uklad
1 Corporate Social Responsibility w MiSP
1.1 Kundenbindung, Image und CSR
1.1 Informacje o projekcie CSR
1.2 Czym jest Corporate Social Responsibility?
1.3 Obszary dzialania w obrebie CSR
1.4 Strategiczna Corporate Social Responsibility
2 Wprowadzanie CSR we wlasnym przedsiebiorstwie -
MiSP
2.1 Cztery fazy implementacji CSR
2.2 Komunikowanie o CSR
3 Dalsze postepowanie
19
Wprowadzanie CSR we wlasnym przedsiebiorstwie
 • gdzie jestesmy dzisiaj, co juz robimy?
 • co robi nasza konkurencja?
 • co oznacza dla nas strategiczna CSR?
 • co jest naszym glównym biznesem, gdzie sa nasze
  silne strony?
 • w czym mozemy sie wyspecjalizowac?
 • gdzie znajduje sie odniesienie do wlasnych
  aktywnosci przedsiebiorstwa?
 • jakie sa prawne interesy zewnetrznych aktorów?
 • co mogloby zainteresowac naszych interesariuszy?
 • ...
 • których pracowników powinno sie zaangazowac?
 • kto ponosi jaka odpowiedzialnosc?
 • jak beda informowani i zaangazowani pozostali
  pracownicy?
 • jakie sa zdefiniowane cele, które w sposób
  wymierny chcemy osiagnac?
 • w jakim okresie chcemy je osiagnac?
 • ...
 • 1. zorientuj sie, zrozum CSR, rozwin
  zaangazowanie
 • okreslenie lokalizacji dla CSR
 • zdefiniowanie strategicznej CSR
 • wyprowadzenie wewnetrznych
 • i zewnetrznych celów i dzialan w zakresie CSR
 • 2. Realizacja aktywnosci w zakresie CSR
 • utworzenie grupy roboczej
 • skonkretyzowanie dzialan w zakresie CSR

20
Wprowadzanie CSR we wlasnym przedsiebiorstwie
 • jak kierownictwo przedsiebiorstwa sygnalizuje, ze
  stoi za sprawa?
 • czy opracowano wzór CSR, deklaracje
 • w sprawie wartosci lub kodeks postepowania?
 • w jaki sposób na arenie wewnetrznej
 • i zewnetrznej komunikuje sie o wlasnych
  dokonaniach?
 • ...
 • jak sprawdzane sa wlasne wytyczone cele
 • czy sa przeprowadzane ankiety wsród klientów
  (interesariuszy)
 • czy jest feedback w prasie?
 • jak odbywa sie optymalizacja wytyczonych celów?
 • jak mozemy uczyc sie od innych przedsiebiorstw w
  sieci?
 • ...
 • 3. Personalne i strukturalne zaszczepienie CSR
 • reprezentacja kierownictwa przedsiebiorstwa
 • zaangazowanie i informowanie pracowników
 • Sprawdzenie aktywnosci w zakresie CSR
 • realizowanie kontroli pod katem powodzenia
 • dazenie do ulepszen

21
3 zadanie treningowe
Zaplanujcie teraz prosze swój wlasny projekt w
zakresie CSR za pomoca pytan wprowadzajacych do
CSR! Skoncentrujcie sie przy tym najpierw na
jednym z czterech obszarów dzialania i
zlokalizujcie swoje aktywnosci wzdluz lancucha
tworzenia wartosci!
22
Uklad
1 Corporate Social Responsibility w MiSP
1.1 Kundenbindung, Image und CSR
1.1 Informacje o projekcie CSR
1.2 Czym jest Corporate Social Responsibility?
1.3 Obszary dzialania w obrebie CSR
1.4 Strategiczna Corporate Social Responsibility
2 Wprowadzanie CSR we wlasnym przedsiebiorstwie -
MiSP
2.1 Cztery fazy implementacji CSR
2.2 Komunikowanie o CSR
3 Dalsze postepowanie
23
CSR i wlasna komunikacja w przedsiebiorstwie
 • Oprócz koncentracji na sprzedazy i relacji z
  klientami nie wolno zaniedbywac efektów public
  relations przedsiebiorstwa i relacji
 • z interesariuszami (grupami roszczeniowymi).
 • Z tego powodu szczególna role w ramach polityki
  komunikacji odgrywaja zabiegi public relations.
 • CSR nacechowana public relations ujmuje aktywne
  ksztaltowanie relacji komunikacyjnych miedzy
  przedsiebiorstwem a otoczeniem spolecznym majac
  na celu poprawe imageu przedsiebiorstwa.
 • Bedacy podstawa temat przewodni dzialan PR brzmi
  Mów o tym, co robisz!
 • Zródlem sukcesu jest tutaj jednakze
  udokumentowanie odpowiedzialnosci przejetej
  dzieki CSR w formie dlugotrwalego wiarygodnego
  dzialania.

24
CSR i wlasna komunikacja w przedsiebiorstwie
 • Co chcemy osiagnac ze skutkiem na zewnatrz?
 • (prosze sformulowac wymierny cel)
 • Jakimi aktywnosciami w zakresie CSR chcieliby
  Panstwo byc odbierani?
 • (patrz obszary dzialania/lancuch tworzenia
  wartosci)
 • Do kogo skierowane jest Panstwa poslannictwo
 • w zakresie CSR?
 • (grupy docelowe, konkurencja, dostawcy,
  polityka, gmina itp.)
 • Kto ma komunikowac o Panstwa aktywnosciach
 • w zakresie CSR?
 • (media gazety, radio, osoby zwiazki,
  stowarzyszenia, itp.)

25
4 zadanie treningowe
Odpowiedzcie prosze na uprzednio omawiane pytania
odnosnie komunikacji w zakresie CSR!
26
Uklad
1 Corporate Social Responsibility w MiSP
1.1 Kundenbindung, Image und CSR
1.1 Informacje o projekcie CSR
1.2 Czym jest Corporate Social Responsibility?
1.3 Obszary dzialania w obrebie CSR
1.4 Strategiczna Corporate Social Responsibility
2 Wprowadzanie CSR we wlasnym przedsiebiorstwie -
MiSP
2.1 Cztery fazy implementacji CSR
2.2 Komunikowanie o CSR
3 Dalsze postepowanie
27
5 zadanie treningowe dalsze postepowanie we
wlasnym projekcie w zakresie CSR
 • Przedstawiciele przedsiebiorstw
 • Do 31 sierpnia
 • Realizacja wlasnego projektu CSR
 • w przedsiebiorstwie
 • Dokumentacja wlasnego projektu CSR (? podrecznik)
 • Prezentacja projektu CSR przy okazji nastepnego
  spotkania warsztatowego
 • Wsparcie Berufsakademie Hamburg
 • Konsultacje w ramach sprawowania opieki nad
  projektem
 • Studenci
 • Do 31 sierpnia
 • Realizacja wlasnego projektu CSR
 • w przedsiebiorstwie
 • Refleksje praktyczne
 • Dokumentacja wlasnego projektu CSR
 • (? podrecznik)
 • Prezentacja projektu CSR przy okazji nastepnego
  spotkania warsztatowego
 • Wsparcie Berufsakademie Hamburg
 • Konsultacje w ramach PR

28
Dalsze postepowanie w projekcie
 • Dziekujemy za uwage!
Write a Comment
User Comments (0)
About PowerShow.com