Tenk deg en landsby der det bor 100 mennesker. Tenk deg ogs - PowerPoint PPT Presentation

1 / 13
About This Presentation
Title:

Tenk deg en landsby der det bor 100 mennesker. Tenk deg ogs

Description:

Tenk deg en landsby der det bor 100 mennesker. Tenk deg ogs at disse representerte verdens befolkning slik den er i dag i alle sine variasjoner. – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:79
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 14
Provided by: Hect100
Category:
Tags: bor | deg | der | det | landsby | mennesker | ogs | smil | tenk

less

Transcript and Presenter's Notes

Title: Tenk deg en landsby der det bor 100 mennesker. Tenk deg ogs


1
Tenk deg en landsby der det bor 100 mennesker.
Tenk deg også at disse representerte verdens
befolkning slik den er i dag i alle sine
variasjoner. Da ville det i denne
landsbyen bo... 57 Asiater21 Europeere14
Amerikaner (nord, sentral og sør) 8 Afrikanere
2
Det ville være 52 kvinner og 48 menn 30 hvite
og 70 med annen hudfarge 30 kristne og 70 med
andre religioner 89 heteroseksuelle and 11
homoseksuelle
3
6 av dem ville eie 59 av verdiene og alle
ville være fra USA 80 av dem ville leve i
fattigdom  70 av dem ville være analfabeter 50
av dem ville lide av hungersnød og underernæring
1 av dem ville være døende 1 av dem ville
være i ferd med å bli født 1 av dem ville eie
en PC og 1 ville ja, faktisk bare en av dem
ville ha en universitetseksamen
4
Dersom vi så på verden på denne måten, ville
betydningen av aksept og forståelse være
åpenbar. Så reflekter igjen over
følgende
5
Dersom du våknet opp ved god helse i dag morges,
så er du heldigere enn en million mennesker som
ikke engang vil klare seg gjennom resten av uken
med livet i behold.
6
Hvis du aldri har erfart krigens redsler,
fengselets ensomhet, torturens helvete eller har
vært døden nær p.g.a. sult, så er du bedre stilt
enn 500 millioner mennesker.
7
Dersom du kan bevege deg fritt uten frykt for at
noen overfaller eller dreper deg, da er du
heldigere enn 3 milliarder mennesker (jo da, det
stemmer faktisk).
Dersom du har en fryseboks full av mat, klær på
kroppen, tak over hodet og et sted å sove, så er
du rikere enn 75 av jordens befolkning.
8
Dersom du har penger i banken, i lommeboka og
noen slanter i lomma, da er du 1 av 8
privilegerte blant de 100 i den globale landsbyen.
9
Dersom foreldrene dine fortsatt lever og fortsatt
er gift med hverandre, er du et sjeldent
individ. Dersom noen sendte deg dette
budskapet, er du ekstremt heldig fordi det betyr
at noen tenker på deg og at du ikke omfattes av
de 2 milliarder menneskene som ikke kan lese.
10
OG SÅ?
11
Arbeid som om du ikke trenger pengene. Elsk som
om noen aldri har såret deg. Dans som om ingen
ser deg. Syng som om du var alene. Lev som om
dette er Paradis på jord.
12
Send dette til dine venner. Utelat dem som vil
se på dette som barnslig fordi de bare evner å
skue verden gjennom sine egosentriske øyne. Hvis
du ikke sender det til noen, vil intet
skje. Sender du det derimot, kan det hende at du
lokker fram et smil hos noen som leser dette
og et smil er en vidunderlig hendelse
13
OG BORTSETT FRA DET HA EN FORTREFFELIG DAG
Write a Comment
User Comments (0)
About PowerShow.com