ADD/ADHD - PowerPoint PPT Presentation

1 / 39
About This Presentation
Title:

ADD/ADHD

Description:

ADD/ADHD Ungdomsgruppe Lege, BUP Levanger Program for ungdommene 09.30 Velkommen 09.35 Samtale om diagnose, medisin, skole, hjem og fritid 11.15 Film om ADHD/ADD ... – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:220
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 40
Provided by: BirgitK6
Category:
Tags: add | adhd | adhd

less

Transcript and Presenter's Notes

Title: ADD/ADHD


1
ADD/ADHD
 • Ungdomsgruppe
 • Lege, BUP Levanger

2
Program for ungdommene
 • 09.30 Velkommen
 • 09.35 Samtale om diagnose, medisin, skole, hjem
  og fritid
 • 11.15 Film om ADHD/ADD, sammen med foreldre og
  skole
 • 11.45 Lunsj
 • 12.15 Samarbeid heim skole, sammen med foreldre
  og skole
 • 13.00 Avslutning av dagen for ungdommene

3
Hva er ADHD?
 • Attention
 • Deficit
 • Hyperactivity
 • Disorder
 • Forstyrra aktivitet og oppmerksomhet
  hyperkinesi

4
Hva er ADHD?
 • Kjernesymptomer
 • Konsentrasjonsvansker
 • Uro
 • Impulsivitet

5
Hva er ADHD?
 • Konsentrasjonsvansker
 • Ikke oppmerksom på detaljer, gjør slurvefeil
 • Vanskelig å holde oppmerksomhet over tid
 • Får ikke med seg beskjeder
 • Klarer ikke å følge instruksjoner

6
Hva er ADHD?
 • Konsentrasjonsvansker
 • Vansker med å organisere oppgaver og aktiviteter
 • Misliker oppgaver som krever konsentrasjon
 • Mister ting
 • Blir lett distrahert
 • Glemmer lett

7
Hva er ADHD?
 • Hyperaktivitet/uro
 • Fikler, vrir seg i stolen
 • Forlater plassen sin når en skal sitte i ro
 • Er rastløs
 • Vanskelig å arbeide stille og rolig
 • Urolig når det ikke passer

8
Hva er ADHD?
 • Impulsiv
 • Svarer før spørsmålet er ferdigstilt
 • Vanskelig å vente på tur/ stå i kø
 • Avbryter eller forstyrrer andre
 • Snakker uten å ta hensyn til om det passer

9
ADHD/ADD forandring med alder
 • Barnehagebarn og tidlig skolealder
 • Springer, klatrer, roper, høres
 • Vanskelig å høre etter
 • Vansker med rolige aktiviteter
 • Utestemme inne?

10
ADHD/ADD forandring med alder
 • Skolebarn
 • Urolig i klasserommet, konflikter med kamerater
 • Kan ofte mer enn vurderingen viser
 • Vansker å følge med i timen
 • Kaos på pulten

11
ADHD/ADD utviklingstrender
 • Ungdom
 • Rastløs, urolig i hender og føtter
 • Diskuterer med lærere/ foreldre
 • Moped, røyk, rus, sex
 • Skolevansker, vansker med levere prosjekter
 • Kan ofte bedre enn karakterene viser

12
Hva er ADD?
 • Oppmerksomhetsvansker
 • uten hyperaktivitet

13
ADD
 • Vanskelig å oppdage tidlig.
 • Kan være stille og rolige, men ha problemer med å
  lære.
 • Lekser kan være vanskelig å få gjort, lett
  konflikter med foreldre.

14
Hva kommer det av?
 • Arvelige faktorer
 • Komplikasjoner i forbindelse med svangerskap og
  fødsel
 • Vanskelige oppvekstforhold

15
Hva kommer det av?Forstyrrelse i
styringsfunksjoner
 • Evnen til å organisere, prioritere, komme i gang
 • Evnen å til å holde oppmerksomhet
 • Evnen til å konsentrere seg og å opprettholde
  innsatsen
 • Evnen til å takle motgang og regulere følelser
 • Evnen til å huske ting og å jobbe videre med det
 • Evnen til å styre sin egen aktivitet

16
Hvor vanlig er ADHD/ADD?
 • Ca. 2 - 7 av alle barn i skolealder har
  ADHD/ADD (1-2 i hver klasse)
 • Nesten halvparten av disse har ikke ADHD/ADD i
  voksen alder

17
Vansker som kan komme sammen med ADHD
 • Lærevansker
 • Søvnvansker
 • Angst
 • Tvang
 • Depresjon
 • Atferdsproblem
 • Autisme, Asberger
 • Tics, Tourette syndrom
 • Epilepsi
 • Rus

18
ADHD/ADD - Hva består behandlingen av?
 • Tiltak i hjemmet og på fritiden
 • Tiltak i skolen
 • Medisiner

19
ADHD/ADDbehandling med medisiner
20
Behandling med medisiner
 • Virker på 75 av ungdom med ADD/ ADHD
 • Virker både på konsentrasjon, uro og impulsivitet
 • Tiltak på skolen og hjemme er like viktig som
  medisiner

21
Aktuelle medisiner
 • Sentralstimulerende medisin Ritalin, Concerta,
  Equasym..
 • SSRI Strattera

22
Aktuelle medisiner
 • 1) Sentralstimulerende (Ritalin, Concerta,
  Equasym)
 • Stimulerende på aktivitet i hjernen
 • Virker etter ½ - 1 time
 • Varer 3-4 t (tabletter) eller 8-12 t
  (depotkapsler)
 • Ligner på amfetamin, men i minidose
 • Lang erfaring med bruk

23
Virkningsmekanisme sentralstimulerende -
reopptakshemmer
24
Aktuelle medisiner
 • Sentralstimulerende (Ritalin, Concerta, Equasym)
 • Bivirkninger, vanlige
 • nedsatt matlyst
 • søvnvansker
 • hodepine
 • endring i humør (depresjon)
 • munntørrhet
 • kvalme
 • Går ofte over etter de første ukene

25
Aktuelle medisiner
 • Sentralstimulerende (Ritalin, Concerta, Equasym)
 • Bivirkninger, veldig sjeldne
 • økning i blodtrykk og puls
 • forstyrrelser i bloddannelsen
 • leverproblem
 • utslett
 • nevrologiske symptomer, svimmelhet
 • reduksjon i lengdevekst

26
Aktuelle medisiner
 • 2) Strattera
 • Ikke sentralstimulerende. Ligner på
  antidepressiva.
 • Virkningen kommer etter 3-6 uker
 • Varighet hele døgnet
 • Brukes om sentralstimulerende ikke virker
 • Brukes ved bivirkninger på sentralstimulerende

27
Aktuelle medisiner
 • Strattera
 • Bivirkninger, hyppige
 • Nedsatt matlyst
 • Kvalme og oppkast
 • Søvnvansker
 • Svimmelhet
 • Trøtthet
 • Økning av blodtrykk og puls
 • Går ofte over etter de første ukene

28
Aktuelle medisiner
 • Strattera
 • Bivirkninger, sjeldne
 • Hjertepåvirkning
 • Mistanke om økning av selvmordstanker i starten
 • Kan utløse mani hos noen

29
Medisinutprøving
 • Uke 1
 • Ingen medisin
 • Foreldre og skole fyller ut skjema (evt.
  ungdommen selv og samboer)
 • Qb-test
 • Uke 2
 • Ritalin lavdose
 • Foreldre og skole fyller ut skjema (evt.
  ungdommen selv og samboer)
 • Uke 3
 • Ritalin høyere dose
 • Foreldre og skole fyller ut skjema (evt.
  ungdommen selv og samboer)
 • Qb-test
 • Uke 4
 • Ritalin, beste dose, etter avtale med lege
 • Foreldre og skole fyller ut skjema (evt.
  ungdommen selv og samboer)
 • Uke 56
 • Ingen medisin.
 • Uke 6
 • Evalueringsmøte med ungdommen, foreldre og skole

30
QB-test
31
Oppfølging under og etter utprøving
 • Ta kontakt ved bivirkninger
 • Tilbakemeldning etter medisinutprøvning på BUP
 • Dersom medisinen virker
 • Medisinkontroll med oppfølgning etter ca. 3 mnd
 • Hvis Ritalin ikke virker
 • Prøve Strattera?
 • Andre tiltak?

32
Fysisk aktivitet
 • Fysisk aktivitet hjelper personer med ADHD
 • Hjelper på konsentrasjonen
 • Reduserer uro

33
Rettigheter
 • Individuell plan (IP)
 • Personer med behov for sammensatte helsetjenester
  har rett til individuell plan.
 • Planen skal klargjøre hvem som gjør hva
 • Individuell opplæringsplan (IOP)
 • Beskriver tiltak i skolen
 • Noen har rett til støtte frå NAV
 • Hjelpestønad, grunnstønad, omsorgspenger,
  attføring

34
Noe å huske for ungdommen
 • Bil
 • Kryss på egenmeldningen ved søknad om
  førerkort.Vanligvis ikke behov for legeattest.
  Ved andre tilleggsvansker eller ved søknad om
  andre førerkortklasser må man ha legeattest.
 • Personer med ADHD kan ha økt risiko for
  bilulykker. Vær bevisst dine vansker, ikke kjør
  når du er i ulage eller ekstra impulsiv. Ta
  medisin som avtalt med lege.
 • Reise og sentralstimulerende stoffer
 • Er et narkotisk stoff og kan taes med hvis en har
  Attest om medbringing av narkotikaklassifisert
  legemiddel. Denne skaffes fra apoteket ved
  reiser innenfor Schengenområdet, ved reiser
  utenfor tar man kontakt med Statens
  legemiddelverk.
 • Idrettskonkurranser og sentralstimulerende
  stoffer
 • Sentralstimulerende stoffer står på dopinglista
 • Skaff deg legeattest før deltagelse i høyre
  konkurranser

35
Noe å huske for ungdommen
 • Bil
 • Kryss på egenmeldningen ved søknad om førerkort.
 • Vanligvis ikke behov for legeattest.
 • Ved tilleggsvansker eller andre førerkortklasser
  må man ha legeattest.
 • Noen med ADHD kan ha økt risiko for bilulykker.
 • Vær bevisst dine vansker, ikke kjør når du er i
  ulage eller ekstra impulsiv.
 • Ta medisin som avtalt med lege.

36
Noe å huske for ungdommen
 • Reise og sentralstimulerende stoffer
 • Ritalin er et narkotisk stoff
 • Attest om medbringing av narkotikaklassifisert
  legemiddel.
 • Skaffes fra apoteket ved reiser innenfor
  Schengenområdet
 • Utenfor Schengen må man kontakte Statens
  legemiddelverk.
 • Idrettskonkurranser og sentralstimulerende
  stoffer
 • Sentralstimulerende stoffer står på dopinglista
 • Skaff deg legeattest før deltagelse på kretsnivå

37
Noe å huske for ungdommen
 • Alkohol
 • I Norge er ikke alkohol tillatt før 18 år.
 • Dersom du drikker alkohol skal du bruke medisin
  som vanlig. Dette øker sannsynligheten for at du
  klarer å tenke deg om.
 • Alkohol og sentralstimulerende stoffer skal ikke
  tas samtidig. Effekten av medisin bør gå ut før
  inntak av alkohol.

38
Noe å huske for ungdommen
 • Rus
 • Ungdom med ADHD har øket risiko for rusproblem.
 • Ved god behandling (også Ritalin) reduseres denne
  risikoen.

39
Noe å huske for ungdommen
 • Seksualitet
 • Personer med ADHD kan ha økt impulsivitet.
 • Ta hensyn til egne og andres grenser.
 • Viktig å huske prevensjon.
Write a Comment
User Comments (0)
About PowerShow.com