Variation i forbrug af l - PowerPoint PPT Presentation

1 / 36
About This Presentation
Title:

Variation i forbrug af l

Description:

Variation i forbrug af l gemidler og konomi i almen praksis. Hvor meget er rimeligt? IRF`s rsm de Vejle, 11.5.2012 Koordinerende l ge i Nord-KAP, – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:20
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 37
Provided by: irfDkdown7
Category:

less

Transcript and Presenter's Notes

Title: Variation i forbrug af l


1
Variation i forbrug af lægemidler og økonomi i
almen praksis. Hvor meget er rimeligt?
 • IRFs Årsmøde
 • Vejle, 11.5.2012

Koordinerende læge i Nord-KAP, Jørgen Peter
Ærthøj praktiserende læge
2
Dagens medicin
3
18 linjer i artiklen
Dagens medicin
 • Praktiserende læger udskriver for meget
 • antidepressiva til børn, unge og gravide
 • ADHD medicin til unge
 • antibiotika i Lægevagten
 • P-piller uden omtanke

Simple konklusioner komplicerede processer
4
Styr på udgifter stor økonomiskbevidsthed hos
de praktiserende læger
62 mil. kr. mindre 5000 flere i behandling
5
Gør vi det godt fagligt?
6
Gør vi det godt fagligt?
7
Forventet restlevetid for 65 årige i1987, 1994,
2000 og 2005 med/uden
betydende nedsat funktionsevne
Women
Men
19.0
17.9
17.6
18.1
16.0
15.0
14.1
14.1
Uden nedsat funktionsevne
Med nedsat funktionsevne
Finn Rønholt
Jeune et al. Eur J Ageing 2008 (in press)
7
8
Hvorfor Kronikerindsatsen
 • Funktionsniveau
 • Kronikerindsatsen
 • Levetid

9
(No Transcript)
10
Gør vi det godt fagligt?
11
Hvordan implementeres viden?
 • passiv diffusion
 • forskningsresultater medfører adfærdsændring
 • aktiv disseminering
 • forskning klinisk vejledning
  adfærdsændring
 • koordineret implementering

12
IRF
Industrien troværdig?
regionale LME
13
Ændring i IRFs organisation
Det er helt forfærdeligt og meget forkert. Det
er helt gakkelak. Politikerne står i fjernsynet
og siger, at de gerne vil have uvildig, offentlig
lægemiddelinformation, og så nedlægger de det, vi
har   uden at sætte noget andet i stedet. Det
har vi hørt før det kaldes hykleri, Dagens
Medicin 10.2.2012
14
(No Transcript)
15
Administrative forhold
Fælles indsats mellem sektorer
Fjernelse af tilskud 15.11.2010
Indsats primær sektor
16
(No Transcript)
17
(No Transcript)
18
 • Eksempel (metformin)
 • en veldokumenteret behandling med bedste effekt
 • været brugt i mange år velkendt
 • ved opstart efter forskrifter ganske få
  bivirkninger
 • billig.
 • - så bruger alle vel det!!

19

Eksempel (metformin)
Klinik A
20

Eksempel (metformin)
Klinik B
21
?
Eksempel (metformin)
 • 10 solopraksis og 11 kompagniskaber fra RN
 • Tal er pr. 1000 tilmeldte patienter
 • Antal diabetikere i tablet behandling varierer
  med faktor 3
 • Antal af tabletbehandlede diabetikere der får
  metformin varierer fra 33 til 78
 • Ingen særlig forskel på solopraksis og
  kompagniskaber

22
Evidensbaseret medicin Gør vi det godt
nok?
Eksempel (metformin)
 • Efter besøg af LME
 • Antal af tablet behandlede diabetikere der er i
  metforminbehandling øges med 7
 • Stor variation
 • En sololæge faldet fra 58 til 50
 • En sololæge steget fra 43 til 70

23
Klinik nr. 3 solopraksis 1 ekstra besøg 1
telefonkontakt ønskede hjælp fra
smerteklinikken Har reduceret morfinforbrug
generelt
Klinik nr.10 1 besøg 1 tlf. kontakt
Klinik nr. 9 - solopraksis 1 ordinært besøg 2
telefonkontakter
Klinik nr. 8 solopraksis 2 telefonkontakter
24
Hvad har klinik nr. 10 gjort?
 • 1)  forklare pt at der er et meget billigere
  alternativ
 • 2)  evt. simpelt nægte at udskrive oxycontin
 • 3)  ved nye pter
 • forklare at jeg ikke anvender stoffet og
  at de
 • ikke kan få det i min butik- gælder også
  benzo
 • 4)  hvis pterne ikke makker ret må de skifte til
 • anden læge ( selvfølgelig en sidste
  mulighed )
 • Thats it

25
(No Transcript)
26
(No Transcript)
27
Konklusion
 • vi gør det økonomisk rigtig godt
 • vi gør det formentlig bedre fagligt
 • vi ved ikke nok om implementeringsstrategi
 • personlige motivations faktorer er ikke belyst

28
Spørgsmål til salen
 • Variation i forbrug af lægemidler og økonomi i
  almen praksis.
 • Hvor meget er rimeligt?

29
(No Transcript)
30
(No Transcript)
31
(No Transcript)
32
(No Transcript)
33
(No Transcript)
34
(No Transcript)
35
(No Transcript)
36
(No Transcript)
Write a Comment
User Comments (0)
About PowerShow.com