ADHD Poremecaj pa - PowerPoint PPT Presentation

About This Presentation
Title:

ADHD Poremecaj pa

Description:

ADHD Poreme aj pa nje i koncentracije s nemirom ili bez nemira Mihaela Rister Iva Prv i Klinika za dje je bolesti Zagreb Poreme aj pa nje koji mo e biti ... – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:155
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 43
Provided by: prof328
Category:
Tags: adhd | adhd | poremecaj

less

Transcript and Presenter's Notes

Title: ADHD Poremecaj pa


1
ADHDPoremecaj pažnje i koncentracije s nemirom
ili bez nemira
 • Mihaela Rister
 • Iva Prvcic
 • Klinika za djecje bolesti Zagreb

2
Poremecaj pažnje koji može biti pracen nemirom i
impulzivnošcu (ADHD/ADD) je razvojni poremecaj.
3
 • osnovni simptomi ovog poremecaja su nepažnja,
  hiperaktivnost i impulzivnost
 • postoje tri podtipa ovisno koja skupina simptoma
  je najizraženija

4
Stabilnost simptoma tijekom vremena
 • osnovni simptomi i prateci obrasci ponašanja
  zadržavaju se godinama
 • kod oko polovine djece s ovim poremecajem
  simptomi u velikoj mjeri nestaju kako se oni
  približavaju odrasloj dobi

5
 • simptomi su izraženiji od onog što se smatra
  normalnim s obzirom na djetetovu dob i razvojni
  stupanj
 • u znacajnom stupnju narušavaju funkcioniranje u
  razlicitim aspektima djetetovog života
  (funkcioniranje u školi, slobodnim aktivnostima
  djeteta, socijalnim odnosima)

6
Incidencija
 • ADHD ima 1 - 5 populacije
 • dva puta cešci kod djecaka

7
Prateci poremecaji
 • kod pedijatrijskih uzoraka poremecaj akademskih
  vještina
 • u psihijatrijskim uzorcima poremecaj ponašanja
 • adolescencija pojava depresivnosti

8
Hiperaktivna djeca
 • u dojenackoj dobi su neuobicajeno aktivna
 • u kasnijoj dobi su stalno u pokretu, pažnja im je
  neprimjerena za dob, teže se sama igraju

9
Hiperaktivna djeca
 • nemaju strah od odvajanja i nekriticna su u
  prilaženju nepoznatim osobama
 • sklona su nesrecama i povredama
 • zbog teškoca u predvidanju posljedica ponašanja
  cesto su neustrašiva i ustraju u situacijama koje
  plaše drugu djecu

10
Hiperaktivna djeca
 • teško su odgojiva jer ne mogu pratiti i poštivati
  roditeljske zahtjeve i zabrane
 • izrazito su nestrpljiva
 • nikada nisu na svom mjestu
 • ne slušaju roditelje, nastavnike
 • brbljaju dok druga djeca rade u tišini

11
Hiperaktivna djeca
 • cesto prekidaju rad u grupi, upadaju u rijec i
  ometaju druge
 • imaju poteškoca u organizaciji, cesto
  zaboravljaju ponijeti knjige i pribor, skloni su
  gubiti svoje stvari

12
Hiperaktivna djeca
 • odrasli ih vide kao nediscipliniranu i zlocestu
 • druga djeca ih u pocetku vide kao zabavne i
  zanimljive, ali kada reagiraju impulzivno,
  fizicki ili verbalno napadnu drugo dijete ili ga
  ometaju u ucenju i igri, druga djeca ih pocinju
  odbacivati

13
Impulzivna djeca
 • imaju smanjenu kontrolu impulsa, adekvatnih i
  neadekvatnih
 • reagiraju bez razmišljanja o mogucim posljedicama
 • lako su nagovorljiva
 • imaju poteškoce sa stvaranjem i održavanjem
  prijateljstava

14
Djeca s poteškocama pažnje i koncentracije
 • nesposobna su zadržati koncentraciju i pažnju
  dovoljno dugo kako bi mogli nauciti ono što je
  potrebno
 • cesto imaju sposobnosti da nauce potrebne
  vještine, ali im je potrebna pomoc kako bi
  uspjeli zadržati pažnju dovoljno dugo da to i
  ucine

15
Djeca s poteškocama pažnje i koncentracije
 • teško uce te zbog toga mogu imati poteškoca s
  akademskim uspjehom, ali i usvajanjem prakticnih
  i motorickih vještina (npr. vožnja biciklom,
  plivanje)
 • mogu imati poteškoca s ucenjem govora, što se
  može ocitovati u poteškocama kod ukljucivanja u
  konverzacije i grupne aktivnosti

16
Problemi u obitelji
 • stalno pricanje, buka, skakanje, trganje
  igracaka, uništavanje vrijednih stvari
 • cesto trebaju manje sna pa su roditelji umorni
 • bracni problemi
 • rivalitet medu bracom i sestrama

17
Problemi u obitelji
 • roditelji odbaceni od šire obitelji i prijatelja
 • ponekad se roditelji pocnu osjecati
  nekompetentnima i nesposobnima za odgoj djece

18
Osnovni principi za rad s hiperaktivnom djecom
19
dajte hiperaktivnom djetetu više neposrednih
povratnih informacija i posljedica
 • kada želimo da dijete ustraje u nekoj aktivnosti,
  moramo mu dati pozitivne povratne informacije i
  posljedice koje ce aktivnost uciniti
  privlacnijom, te blage negativne posljedice
  ukoliko odustane
 • da bismo promijenili nepoželjna ponašanja,
  potrebno je djetetu pružiti povratne informacije
  i nagrade kada se ponaša poželjno te brze
  negativne posljedice kada se ponaša nepoželjno

20
dajte hiperaktivnom djetetu više neposrednih
povratnih informacija i posljedica
 • povratne informacije i posljedice dajte odmah
  nakon pojave odredenog ponašanja
 • povratna informacija ce biti to uspješnija što
  neposrednije slijedi odredeno ponašanje

21
Pozitivne povratne informacije i posljedice mogu
biti
 • pohvala ili kompliment potrebno je jasno i
  specificno reci što je konkretno dijete ucinilo
  pozitivno
 • fizicka nježnost zagrljaj, poljubac, tapšanje
  po ramenu ili kosi, posjedanje u krilo
 • posebne privilegije zaduženje koje cini umjesto
  nastavnika, fizicki primjerena aktivnost (kreda,
  spužva)

22
Pozitivne povratne informacije i posljedice mogu
biti
 • žetoni ili bodovi
 • materijalne nagrade posebni slatkiši, sitne
  igracke, slicice ili karte koje djeca skupljaju

23
Negativne posljedice mogu biti
 • ignoriranje koristi se za blago negativno
  ponašanje , a podrazumijeva namjerno povlacenje
  pažnje od djeteta u trenutku kad se ponaša
  nepoželjno
 • verbalne kritike uvijek treba kritizirati
  konkretno ponašanje, a ne dijete kao osobu (npr.
  Ne svida mi se kada ne pospremiš igracke, a ne Ne
  svida mi se kada si zlocest.)

24
Negativne posljedice mogu biti
 • oduzimanje dobivenih žetona, nagrada ili
  uskracivanje privilegija
 • time-out koristi se za agresivna, jace
  ometajuca i destruktivna ponašanja

25
Pružajte cešce povratne informacije
 • hiperaktivna djeca trebaju brže i cešce povratne
  informacije i posljedice
 • pružajte povratne informacije kad god vam
  dozvoljava raspoloživo vrijeme i energija
 • postavite si podsjetnike na mjestima na kojima
  cesto boravite te svaki puta kada vidite
  podsjetnik, komentirajte ponašanje djeteta u tom
  trenutku

26
Koristite vece i snažnije posljedice
 • hiperaktivnoj djeci trebaju istaknutije i
  snažnije posljedice jer su manje osjetljivi na
  socijalne pohvale i kritike
 • unutrašnje nagrade, poput želje da usrecimo
  roditelje ili prijatelje, ponosa kada savladamo
  novu vještinu, imaju ogranicen utjecaj na
  hiperaktivnu djecu

27
Koristite vece i snažnije posljedice
 • osigurajte dovoljno širok repertoar mogucih
  nagrada i cesto ih varirajte kako biste
  sprijecili zasicenje i dosadu
 • hiperaktivnoj djeci nagrade brže dosade nego
  ostalima

28
Koristite pohvale i nagrade prije kazni
 • hiperaktivna se djeca cešce ponašaju nepoželjno
  te zbog toga doživljavaju veliku kolicinu
  negativnih posljedica
 • kazna, bez nagrada i pozitivnih povratnih
  informacija, nije efikasna metoda promjene
  ponašanja, vec dovodi do lošeg osjecanja i
  neprijateljstva

29
Koristite pohvale i nagrade prije kazni
 • uvijek slijedite pravilo pozitivno prije
  negativnog
 • nagrade i poticaji moraju se poceti primjenjivati
  i biti ustaljeni prije uvodenja kazni
 • barem jedan do dva tjedna koristite iskljucivo
  nagrade, prije nego zapocnete uvoditi kazne

30
Koristite pohvale i nagrade prije kazni
 • budite sigurni da dijete dobija dvije do tri
  nagrade za svaku kaznu
 • ukoliko primijetite da su kazne neefikasne, prvo
  provjerite dajete li dovoljno nagrada
 • ako ne dajete dovoljno nagrada, kaznama necete
  uspjeti promijeniti nepoželjno ponašanje

31
Koristite pohvale i nagrade prije kazni
 • kažnjavajte dosljedno, ali selektivno samo za
  pojavljivanje tog odredenog ponašanja
 • nemojte kažnjavati za svaki drugi nepoželjan
  postupak

32
Kada želite promijeniti nepoželjno ponašanje
 • prvo odlucite kojim ce pozitivnim ponašanjem
  dijete zamijeniti to nepoželjno ponašanje
 • pratite kada se to poželjno ponašanje pojavljuje
  i svaki puta ga odmah pohvalite i nagradite
 • nakon što ste barem tjedan dana dosljedno
  nagradivali novo ponašanje, možete poceti
  kažnjavati nepoželjno ponašanje
 • cak i tada, pokušajte održati ravnotežu izmedu
  nagrada i kazni za svaku kaznu dajte dvije do
  tri pohvale ili nagrade

33
Nastojte biti konzistentni
 • na odredeno ponašanje reagirajte svaki puta na
  isti nacin
 • nemojte prebrzo odustati kada zapocnete s
  programom mijenjanja nekog ponašanja ne
  zaboravite, promjene zahtijevaju vrijeme
 • reagirajte uvijek na isti nacin, bez obzira na
  promjenu okruženja (na igralištu jednako kao i
  unutra)
 • nastavnici, pa i roditelji kod kuce, trebaju
  koristiti iste metode

34
Djelujte, ne pricajte
 • hiperaktivno dijete je osjetljivije na posljedice
  i povratne informacije, nego na razloge i
  objašnjavanja nekih postupaka
 • ako reagirate brzo cesto i dosljedno, doci ce do
  poboljšanja ako pricate i prigovarate doci ce do
  pogoršanja

35
Budite spremni predvidajte i planirajte
unaprijed
 • predvidanje mogucih poteškoca kljucno je za rad s
  hiperaktivnom djecom, posebno tijekom promjena
  aktivnosti
 • pokušajte predvidjeti u kojim se
  situacijama/aktivnostima nepoželjna ponašanja
  pojavljuju
 • unaprijed se pripremite za takve situacije,
  sastavite plan kako cete reagirati, upoznajte
  dijete s konkretnim planom

36
Vodite racuna o tome da
 • prije situacije/aktivnosti u kojoj bi se problem
  mogao pojaviti ponovite s djetetom pravila kojih
  se treba držati
 • dogovorite konkretnu nagradu za pridržavanje
  pravila tijekom te aktivnosti
 • opišete djetetu kaznu koju ce dobiti ukoliko
  prekrši dogovorena pravila
 • dosljedno primijenite plan nagradivanja/kažnjavanj
  a tijekom te aktivnosti

37
Što može olakšati nastavni proces
 • posjednite dijete u prvu klupu (ne pokraj prozora
  ili vrata)
 • postavljajte više podpitanja
 • pojasnite pravila ponašanja u razredu (napisati,
  izložiti na uocljivom mjestu)
 • potkrepljujte poželjna, pozitivna ponašanja

38
Što može olakšati nastavni proces
 • ustanovite jasnu hijerarhiju sankcija za
  nepoželjna ponašanja
 • razlikujte nemogucnost od neposlušnosti
 • imajte prioritete, nemojte se fokusirati na više
  od tri negativna ponašanja odjednom
 • ignorirajte nepoželjna ponašanja

39
Pravila u ucenju
 • razdijelite gradivo na manje dijelove
 • složene upute razbijte na niz jednostavnijih
  uputa
 • preferirajte usmeno ispitivanje
 • smanjite opseg zadanog materijala, a ne težinu

40
Pravila u ucenju
 • prilikom davanja uputa razredu, stanite kraj
  hiperaktivnog ucenika
 • tijekom nastave omogucite krace pauze ili izlazak
  iz razreda

41
Razvijanje socijalnih vještina u razrednoj sredini
 • poucavajte djecu nenasilnom rješavanju sukoba
 • poucavajte djecu asertivnosti
 • poticite razvoj socijalnih vještina kroz rad u
  malim grupama
 • potaknite medusobno pomaganje

42
Razvijanje socijalnih vještina u razrednoj sredini
 • poticite sagledavanje situacije iz tude
  perspektive
 • budite model prema kojem djeca uce dobre
  socijalne vještine
 • razvijajte nacelo da je svaki ucenik vrijedan
  clan grupe
Write a Comment
User Comments (0)
About PowerShow.com