ముస్లిం మటన్ కూర, Muslim Mutton Curry recipe in Telugu - Disha Khurana : BetterButter - PowerPoint PPT Presentation

About This Presentation
Title:

ముస్లిం మటన్ కూర, Muslim Mutton Curry recipe in Telugu - Disha Khurana : BetterButter

Description:

MUSLIM MUTTON CURRY RECIPE TELUGU ముస్లిం మటన్ కూర తయారుచేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ( Ingredients to make Muslim Mutton Curry Recipe in Telugu ) 1.750 గ్రాముల ఎముకతో మటన్ 2.400 గ్రాముల పెరుగు 3.200 గ్రాముల టమోటాలు 4.200 గ్రాముల ఉల్లిపాయలు 5.3 పచ్చిమిర్చి 6.2 పెద్ద చెంచాలు అల్లం-వెల్లులి ముద్ద 7.2 నిమ్మకాయలు 8.1.5-2 పెద్ద చెంచాలు కాశ్మీర్ ఎర్ర కారం పొడి 9.1.5 చెంచా గరం మసాల పొడి 10.1 చెంచా పసుపు 11.5-6 మిరియాలు 12.1-2 బిర్యానీ ఆకులు 13.3-4 యాలకులు 14.1 అంగుళం దాల్చిన చెక్క 15.3-4 లవంగాలు 16.5-6 పెద్ద చెంచాలు నెయ్యి 17.ఉప్పు రుచికి తగినంత 18.చేతి నిండా తరిగిన కొత్తిమీర 19.చేతి నిండా పుదీనా – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:7
Slides: 4
Provided by: betterbutter123
Category:

less

Transcript and Presenter's Notes

Title: ముస్లిం మటన్ కూర, Muslim Mutton Curry recipe in Telugu - Disha Khurana : BetterButter


1
??????? ???? ???, Muslim Mutton Curry recipe in
Telugu - Disha Khurana BetterButter
 • MUSLIM MUTTON CURRY RECIPE TELUGU
 • ??????? ???? ??? ?????????????? ?????????
  ????????? ( Ingredients to make Muslim Mutton
  Curry Recipe in Telugu )
 • 1.750 ??????? ?????? ????
 • 2.400 ??????? ??????
 • 3.200 ??????? ???????
 • 4.200 ??????? ??????????
 • 5.3 ???????????
 • 6.2 ????? ??????? ?????-???????? ?????
 • 7.2 ??????????
 • 8.1.5-2 ????? ??????? ???????? ???? ???? ????
 • 9.1.5 ????? ??? ???? ????
 • 10.1 ????? ?????
 • 11.5-6 ????????
 • 12.1-2 ???????? ?????
 • 13.3-4 ???????
 • 14.1 ?????? ??????? ?????

2
??????? ???? ???, Muslim Mutton Curry recipe in
Telugu - Disha Khurana BetterButter
3
??????? ???? ???, Muslim Mutton Curry recipe in
Telugu - Disha Khurana BetterButter
 • ??????? ???? ??? How to make Muslim Mutton
  Curry Recipe in Telugu
 • ???? ?? ????? ?????? ???? ????? ??????? ????????
  ??????? ?????? ????????????? ???????? ??????.
 • ???????????? ?????? ?????, ????? ????? ????????
  ?? 10 ???????? ??? ????? ??????. 10 ???????
  ??????, ??????? ???? ?????? ??????? ?????? ??????
  ????? ???? ????? ???? ?????????. ?? ????????????
  ????? ??? ???? ???? ????? ?????????.
 • ???????? ?????? ?????? ????? ???????????? ???
  ????? ????? ??????.
 • ???????? ??????? ????? ??????? ?????? ?????????,
  ?????, ??? ????? ????? ??????? ????? ??????.
  ????? ????? ?????, ????? ?????????? ???????,
  ???????? ??? ????? ???????? ???????? ???? ??????.
  ???? ?? ?????????
 • ???? ???????? ???? ?????? ???? ?????? ????
  ??????. ?????? ?? ?? ???????? ???????? ??????.
 • ?????? ???? ???????, ?????? ????? ???? ?????? ???
  ??????????? ??????????.
 • ?? ??????? ??????? ???????? ?????? ?????? ????
  ?????????? ???? ??? ??? ???? ???? ???????? ?????,
  ????????, ?????, ????? ????? ???????? ????
  ????????????????. ??? ???? ???? ???????? ? ????
  ??? ??????? ???? ??????????.
 • ?????? ??? ??????, ?????? ?????? ??? ??? ???? 1 -
  1.5 ????? ?????? ??????? ???? ???? ????????
  ????????? ???????????? ??????????.
 • ?????? ???? ????? ??????? ???????? ???? ????
  ?????? ?????? ?????? ????????? ????? ????????
  ???????????.
 • ????? ?? ???? ??????? ???? ?????? ???? ????? ????
  ????? ???? ???????? ????? ?? ???? ??????
  ??????????.
 • ?? ??????
 • ??????? ????????? ???????, ????????? ????? ??? ?
  ????? ??? ????? ????? ??????? ???? ??????
  ????????.
 • Reviews for Muslim Mutton Curry Recipe in Telugu
  (0)
 • KNOW MORE ABOUT-http//www.betterbutter.in/te/reci
  pe/7829/muslim-mutton-curry-in-telugu
Write a Comment
User Comments (0)
About PowerShow.com